Dni otwarte USOS na 15 urodziny

Zapraszamy na Dni otwarte USOS, które organizujemy z okazji 15 urodzin. 1 lipca 2015 spotykamy się z uczelniami zainteresowanymi rozwijanym przez MUCI systemem do obsługi toku studiów. Jak to mówią Anglosasi "no obligations" - po prostu okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń w gronie osób odpowiedzialnych za sprawną organizacją dydaktyki na uczelni wyższej i nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, które mogą w tym pomóc.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia na podany adres email. Proszę o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika, pełnionej funkcji, nazwy uczelni. Warto też od razu przekazać nam jakimi tematami są Państwo zainteresowani, o ile wykraczają one poza zaplanowany program spotkania. Mailowo potwierdzimy rejestrację. Zapraszamy wszystkich chętnych - ograniczeniem jest jedynie pojemność sali. Kawy i pierogów starczy dla wszystkich :)

Prosimy o przekazywanie tej informacji dalej.

Kiedy: 1 lipca 2015
Adres: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ul. Banacha 2, wejście od ul. Pasteura
Sala: 2180
Kontakt: usos@usos.edu.pl
Program spotkania

10:30   Powitanie i rozmowy przy kawie
11:00 Prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (prof. Paweł Strzelecki)
MIM jako poletko doświadczalne dla Zespołu USOS
11:15 Dyrektor MUCI (prof. Marek Kręglewski)
  • Współpraca polskich uczelni w ramach konsorcjum
  • Projekty MUCI: USOS, IRK, Biuro karier, OSA, KReM
12:00 Rozmowy przy kawie
12:30 Szef Zespołu USOS (dr Janina Mincer-Daszkiewicz)
Portfolio USOS – bardzo wybiórczy przegląd (modyfikowany na żądanie)
  • Skuteczna rekrutacja na studia (IRK, IRK2, KReM)
  • Studenci, doktoranci, pracownicy (USOS, USOSadm, USOSweb, UL)
  • Zbieranie i przekazywanie danych do POL-onu (USOS)
  • Rozdzielanie pomocy materialnej (USOS, USOSweb)
  • Efektywne zarządzanie zasobami - planowanie zajęć, rozliczanie pensum (USOS, SRS, Planista)
  • Prace dyplomowe i walka z plagiatami (APD, OSA)
  • Współpraca międzynarodowa - USOS BWZ, IRK BWZ, USOSweb, Egracons (prezentacja), EMREX, Erasmus Without Paper, eQuATIC, EUNIS
  • Integracja z systemami zewnętrznymi, narzędzia integracji (Migrator, USOS API)
14:15 Rozmowy przy pierogach
15:00 Jak skutecznie informatyzować uczelnię wyższą
16:00 Pytania, pytania, pytania – dopóki nie zabraknie pytających