Pierwsze wdrożenia USOS

Rozpoczęcie wdrażania systemu na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego