SRS2 i Planista2 - planowanie zajęć i gospodarka salami

W ramach dystrybucji USOS są udostępniane dwie nowe, ściśle ze sobą zintegrowane, aplikacje. Są to SRS2 - czyli druga, całkowicie nowa, wersja Systemu Rezerwacji Sal, oraz Planista2, czyli system do wspomagania układania planu zajęć w rozbiciu na poszczególne tygodnie roku kalendarzowego. Obie aplikacje działają bezpośrednio na tej samej bazie co USOS (centralna baza Oracle uczelni). SRS2 jest dostępny przez przeglądarkę WWW. Planista2 to aplikacja desktopowa dostępna na platformę Windows i systemy uniksowe. Obie aplikacje pokazują zajęcia w rozbiciu na pojedyncze spotkania, zajętość sal i prowadzących zajęcia.