Informatyzacja uczelni wyższych w świetle nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Dodane przez jmd - pt., 2012-03-02 20:36

Informatyzacja uczelni wyższych w świetle nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na XV edycji konferencji "Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią", CPI, 21.02.2012, Warszawa.