Inauguracja projektu EGRACONS w Polsce

W dniu 11 stycznia 2013 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zorganizowała seminarium inaugurujące w Polsce projekt EGRACONS (European GRading CONversion System). W ramach projektu ma powstać ogólnodostępne narzędzie do przeliczania ocen uzyskiwanych przez studentów realizujących część studiów w uczelni partnerskiej na skalę ocen uczelni macierzystej. USOS też tam był obecny. Zapraszamy na stronę z informacją o tym spotkaniu.