Szkolenie z Ankietera

W dniu 1 marca 2013 odbyło się szkolenie z Ankietera, narzędzia do przeprowadzania dowolnych badań ankietowych w uczelniach korzystających z USOS (i nie tylko). Prezentację na temat wykorzystania Ankietera do badań ankietowych na UW przedstawili pracownicy Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia (nasi uniwersyteccy socjologowie). Mamy nadzieję, że już niedługo Ankieter zostanie wykorzystany na uczelniach z MUCI do badania losów absolwentów, a w roku 2014 w całej Polsce do badań motywacji studentów przy podejmowaniu studiów przeprowadzanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.