Umowa MUCI z Oracle Polska w sprawie zakupu bazy danych

Dzięki umowie podpisanej przez MUCI z firmą Oracle Polska, uczelnie zrzeszone w MUCI mają prawo do zakupu bazy danych Oracle z dużą zniżką. Szczegóły są opisane w umowie.