USOScloud

USOScloud to e-usługa oferowana przez Uniwersytet Warszawski w ramach projektu E-usługi Uniwersytetu Warszawskiego dla Mazowsza (Priorytet II - Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, działanie 2.2 - Rozwój e-usług). W ramach przedsięwzięcia Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) będzie oferowany jako usługa w chmurze. Projekt przewiduje zbudowanie infrastruktury pozwalającej zainteresowanym uczelniom z Mazowsza na korzystanie z USOS i aplikacji powiązanych, uruchamianych na serwerach UW. Takie rozwiązanie umożliwi uczelniom wykorzystanie USOS, bez konieczności inwestowania w sprzęt, licencje, zasoby ludzkie oraz kompetencje techniczne. Projekt będzie trwał do 2016 roku, koszty korzystania z usługi w tym czasie będą pokrywane z funduszy projektu. Po jego zakończeniu uczelnie będą mogły albo zmigrować usługi na własne serwery, albo korzystać z nich na uzgodnionych z UW zasadach. Zainteresowane uczelnie z Mazowsza mogą się zgłaszać do MUCI, przekażemy kontakt dalej do organizatorów projektu z UW.