Elektroniczna immatrykulacja

Dodane przez jmd - wt., 2004-06-01 02:00

Elektroniczna immatrykulacja - artykuł dziekana MIM UW, prof. Jackowskiego i Janiny Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, pismo uczelni, nr 3 (19), czerwiec 2004