USOS w liczbach

Mariusz Czerniak z UMK przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z roku 2015, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 48 uczelni z USOS, teraz (styczeń 2017) są już 53. Te liczby robią wrażenie. Jest nas z każdym rokiem coraz więcej. Krótkie podsumowanie:

  • 49% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
  • 30% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
  • 5 uczelni z 7-miu największych korzysta z systemu USOS,
  • 33% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.