Mobilny USOS w sklepie Google Play

Pierwsza oficjalna wersja Mobilnego USOS trafiła do sklepu Google Play. Jest to Mobilny USOS UW. Jeszcze w październiku trafi też do sklepu Mobilny USOS UŁ. A potem sukcesywnie wersje dla kolejnych uczelni.

W oczekiwaniu na Mobilnego USOS można poczytać o aplikacji w Piśmie Uczelni wydawanym przez UW (strona 18): https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/pismo-uczelni-uw-4-87-….