Janina Mincer-Daszkiewicz laureatką Nagrody im. Marka Cara 2018

XXIV Forum Teleinformatyki (2018) przyznało dr Janinie Mincer-Daszkiewicz Nagrodę im. Marka Cara za wybitne osiągnięcia na rynku teleinformatycznym ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i pozytywnych efektów zastosowań nowych technologii w szeroko rozumianym sektorze publicznym.

Nagroda im. Marka Cara

Nagrodę przyznano m.in. za: wieloletnie kierowanie projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w ramach konsorcjum MUCI uniwersytetów polskich z istotnym włączaniem studentów w proces powstawania i modernizacji tego systemu (prace licencjackie i magisterskie); aktywne działanie na polu międzynarodowym w zakresie informatycznego wspomagania wymiany studentów między europejskimi uczelniami (kierowanie projektami Erasmus Without Paper).

Nagroda im. Marka Cara stanowi potwierdzenie szczególnych dokonań innowacyjno-organizacyjnych w dziedzinie teleinformatyki, przyczyniających się do szerokiego wykorzystania nowych technologii dla celów publicznych i wspierających rozwój "Społeczeństwa informacyjnego".