Konferencja "Wrota na uczelnię - nowoczesne systemy rekrutacji na studia w projekcie e-usługi UW"

unia_europejska_50px.png

euslugikolor_50px.png

Budynek MIM: https://www.mimuw.edu.pl/dojazd, sala 2180 w budynku: https://www.mimuw.edu.pl/plan-budynku#sala2180.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na konferencję dotyczącą najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie internetowej rekrutacji kandydatów na studia rozwijanych na rzecz środowiska przez Uniwersytet Warszawski. Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku w Warszawie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie systemu rekrutacji kandydatów na studia, systemu rekrutacji na studia krótkoterminowe i staże pracownicze (mobilność studentów i pracowników w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz usługi umożliwiającej uczelniom hostowanie systemu rekrutacyjnego na oferowanej przez UW platformie chmurowej. Wszystkie wymienione usługi powstają w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Beneficjentami projektu, a więc użytkownikami e-usług, mają być w pierwszej kolejności uczelnie województwa mazowieckiego, ale naszymi rozwiązaniami pragniemy zainteresować także inne uczelnie w Polsce, w szczególności uczelnie zrzeszone w konsorcjum MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji). Oferta obejmuje możliwość korzystania z powstających na UW systemów rekrutacji kandydatów, zarówno instalowanych lokalnie na uczelniach, jak i udostępnianych przez UW jako usługa w chmurze (w modelu SaaS). Oferta w okresie trwania projektu jest bezpłatna.

Celem spotkania jest budowanie współpracy z uczelniami, szczególnie Mazowsza, które są zainteresowane skorzystaniem z e-usług rozwijanych przez UW. Planujemy omówienie funkcjonalności i doświadczeń zebranych podczas testów i pilotażowych wdrożeń, oraz dyskusję o oczekiwaniach przyszłych użytkowników i planach dalszego rozwoju.

Dla uczelni które nie miały wcześniej do czynienia z oprogramowaniem IRK będzie to szansa na poznanie tego oprogramowania pod kątem ewentualnego wdrożenia.

Dla uczelni które od lat funkcjonują w środowisku MUCI - będzie to możliwość do  zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami IRK i do zacieśniania współpracy.

Dla uczelni które są przywiązane do innych rozwiązań - będzie to okazja do poznania analogicznych działów innych uczelni i do wymiany doświadczeń.

Konferencja skierowana jest głównie do osób kierujących na uczelniach procesem rekrutacji na studia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” można znaleźć na stronie projektu.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2, w sali 2180.

wydzialMIM.JPEG

zdjecie_sali.jpg

 

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o rejestrowanie się pod adresem https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/119/. Rejestracja jest bezpłatna, uczestnikom zapewnimy lunch i dwie przerwy kawowe. Koszty przyjazdu i ewentualnego noclegu należy pokryć we własnym zakresie. Liczba uczestników jest ograniczona do ok. 100, ze względu na rozmiar sali, w której odbędzie się konferencja. Zdecydowane pierwszeństwo mają uczelnie z województwa mazowieckiego, ale w miarę wolnych miejsc zapraszamy także inne uczelnie. Wszystkich zarejestrowanych powiadomimy o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia.

Harmonogram konferencji

09:00-10:00 Rejestracja, powitalna kawa, możliwość rozmów z gospodarzami i uczestnikami konferencji

10:00-10:10 Powitanie uczestników przez Dziekana Wydziału MIM, prof. Pawła Strzeleckiego

10:10-10:30 Krótka prezentacja projektu "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” przez koordynatora projektu, dr Izabellę Bednarczyk-Bochenek (prezentacja).

10:30-11:45 IRK - funkcjonalności, nowe rozwiązania: prezentacja, dyskusja, wymiana doświadczeń (prezentacja, dokumentacja).

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 IRK dla studiów krótkoterminowych (dokumentacja).

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Chmura - technologi (prezentacja), Praktyczne i formalne aspekty użytkowania IRK i chmury w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu (prezentacja).

15:30-16:00 Dyskusja i wymiana doświadczeń