Mobilny USOS UTH w sklepie Google Play

Do sklepu Google Play trafił Mobilny USOS dla Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.