Mobilny USOS PW w sklepie Google Play

Czwarta uczelnia udostępniła swoim studentom Mobilny USOS. Jest to Politechnika Warszawska.

Nad wersją Mobilnego USOS na iOS pracujemy.