Prezentacja USOS na Forum Dziekanatów

W dniach 4-5 grudnia 2018 po raz drugi odbyło się organizowane przez SGH Forum Dziekanatów. Program tegorocznego forum jest dostępny na stronie: http://dziekanaty.pl/forum-dziekanat%C3%B3w-4-5122018. USOS był obecny na Forum podczas warsztatów :

  1. Internacjonalizacja a informatyzacja, czyli czy jest możliwy Erasmus Bez Papieru (Janina Mincer-Daszkiewicz) - prezentacja.
  2. Wsparcie informatyczne dla systemu pomocy materialnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Janina Mincer-Daszkiewicz, Łukasz Krawiranda, Natalia Wojciechowska).

Forum Dziekanatów - warsztaty