USOS a Erasmus Bez Papieru

W dniach 12-13 grudnia 2018 w Ghent (Belgia) odbyła się konferencja inaugurująca sieć EWP (EWP Network). EWP czyli Erasmus Without Paper to projekt międzynarodowy, którego celem jest wytworzenie platformy do elektronicznego przekazywania danych  o mobilnościach studentów. W projekcie uczestniczy Uniwersytet Warszawski. Efektem projektu jest moduł EWP będący integralną częścią USOS. Moduł był prezentowany podczas konferencji. Partnerzy w projekcie demonstrowali funkcjonowanie sieci. Pokazano kilka scenariuszy związanych z realizacją mobilności. Na stronie https://www.youtube.com/watch?time_continue=11068&v=egr8twOOhFE jest dostępne nagranie z przebiegu pierwszego dnia konferencji, pokaz działania sieci, w tym USOS, jest widoczny na filmie w czasie od 2:11:00 do 3:06:00.

Więcej szczegółów o konferencji można znaleźć na stronie https://www.erasmuswithoutpaper.eu/launch-conference.

Prezentacja ze strony https://www.erasmuswithoutpaper.eu/sites/default/files/launch-conference/13_EWP_anatomy.pdf zawiera kilka ekranów z USOS.

 

EWP Launch conference - DEMO 1

 

EWP Launch conference - DEMO 2