USOS w liczbach (styczeń 2019, stan na 2017)

Mariusz Czerniak z UMK przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z roku 2017, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy były 54 uczelnie z USOS, teraz (styczeń 2019) jest 61. Krótkie podsumowanie:

  • 54% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
  • 34% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
  • 11 uczelni z 14-tu największych (powyżej 20 tys. studentów) korzysta z systemu USOS,
  • 30% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.