Mobilny USOS UEW w sklepie Google Play

Kolejną uczelnią, która udostępniła studentom i pracownikom Mobilny USOS jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. To jest 15-ta instalacja. Wkrótce pojawią się następne.

Kolejna udostępniana przez nas wersja Mobilnego USOS będzie miała kalendarz roku akademickiego. Prosimy o sprawne przekazywanie nowych wersji do sklepu.