Mobilny USOS PB w sklepie Google Play

Kolejną uczelnią, która udostępniła studentom i pracownikom Mobilny USOS jest Politechnika Białostocka. To jest 16-ta instalacja.