IRK2 przeszła pozytywnie audyt Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW

Z przyjemnością informuję, że IRK2 przeszła pomyślnie audyt dostępności wykonany przez pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskaliśmy (prawie) doskonały wynik końcowy 9,9 (na 10), potwierdzający zgodność IRK2 z wymaganiami WCAG 2.0/2.1. Gorące podziękowania należą się Panu Jackowi z BON, które cierpliwie wskazywał nam braki, a często także metody ich poprawienia, oraz Adamowi, który wprowadzał zmiany w życie.

Czeka nas jeszcze podpisanie Deklaracji Dostępności, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), zwanej "Ustawą o dostępności cyfrowej".

W kolejce do audytu czeka teraz Mobilny USOS.