Czy na ELS i na mLegitymacji może być inne zdjęcie?

Pierwsze wdrożenie i pierwszy problem. Kilku pierwszym studentom USOS odmówił możliwości aplikowania o mLegitymację, bo ich zdjęcie przechowywane w USOS zmieniło się od czasu, gdy wydrukowano plastikową ELS. To zaś oznaczałoby, że zdjęcia na ELSi na mLegitymacji są różne.

Programiści z zespołu USOS potraktowali rozporządzenie o wydawaniu ELS i mLegitymacji bardzo ortodoksyjnie - założyli, że na obu legitymacjach wszystkie dane muszą być dokadnie takie same - także zdjęcie. Okazało się jednak, że to eliminowałoby z możliwości posiadania mLegitymacji studentom drugiego etapu studiów, bo podczas rekrutowania się na studia II stopnia są proszeni o wgranie zdjęcia i najczęściej jest to inne zdjęcie niż to, które trafiło na ELS (czyli zdjęcie maturalne). Następnie w procesie immatrykulacji to zdjęcie trafia do USOS. ELs natomiast nie ulega zmianie, bo jest na niej dojść miejsca na dalsze hologramy.

Poprosiliśmy o interpretację rozporządzenia Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oto uzyskane odpowiedzi:

Ministerstwo Cyfryzacji:

Po naszych analizach w szkołach wynika, że w wielu przypadkach zdjęcie do mLegitymacji różni się od tego z legitymacji papierowych. W przepisach nie ma również wytycznych dotyczących konieczności posiadania takiego samego zdjęcia w ELS czy legitymacji papierowej i mLegitymacji. Decyzję pozostawiam Państwu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

W naszej ocenie rozwiązanie polegające na niewymienianiu (obligatoryjnym) zdjęć należy uznać za dopuszczalne, tym samym zdjęcia na ELS i mLegitymacji mogą się różnić.

Zdejmujemy zatem ograniczenie i studenci, którzy zmienili zdjęcie w USOS po wydrukowaniu ELS będą mogli aplikować o wydanie mLegitymacji.