Zdalne głosowania w USOS

Już wiele uczelni to odkryło samodzielnie, ale napiszę, żeby pomysłem zarazić pozostałe. W tych trudnych czasach, gdy nie wolno nam przychodzić do pracy, zajęcia odbywają się przez internet, a różne gremia uczelniane obradują zdalnie, warto przyjrzeć się dwóm aplikacjom z rodziny USOS, które umożliwiają przeprowadzanie zdalnych głosowań, z zachowaniem poufności. Są to:

  • Aplikacja Ankieter.

    Grupy respondentów definiuje się jako komisje (lub w dowolny inny sposób), następnie definiuje się widok ze zbiorem identyfikatorów tych grup, widok instaluje na bazie USOS. Dane z widoku są migrowane do Ankietera, gdzie grupa respondentów (rozpoznawana po nazwie) może zostać podłączona do ankiety. Treść ankiety definiuje się w XML i wkleja bezpośrednio do ankietera. Ankieta może być anonimowa lub nie. Mogą w niej uczestniczyć osoby, których nie ma w USOS (zewnętrzni recenzenci) - wysyła się do nich spersonalizowany link.

  • Moduł Wybory w USOSweb.

    Po stronie USOS definiuje się komisję wyborczą, całą resztę - w USOSweb. Definiuje się grupy kandydatów i elektorów, szczegółowo określa tryb głosowania (wspierany są wszystkie najbardziej typowe sytuacje). Wyniki są dostępne na stronie, w trakcie lub dopiero po zamknięciu głosowania.

Do obu modułów są dostępne aktualne dokumentacje, w których można doczytać wszystkie szczegóły. Zachęcam do zapoznania się. A na forum dyskusyjnym możemy się dzielić naszymi doświadczeniami z przeprowadzania zdalnych głosowań.