APD - składanie pracy dyplomowej i przeprowadzanie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

Wystawiliśmy wersję APD, która pozwala na zdalne złożenie pracy dyplomowej, wpisanie recenzji oraz wypełnienie protokołu egzaminu dyplomowego, który także może się odbywać w trybie zdalnym. Dokumenty są wypełniane w systemie po uwierzytelnieniu użytkowników w uczelnianym Centralnym Systemie Uwierzytelniania. Członkowie komisji mogą zatwierdzić protokół w aplikacji Mobilny USOS, po otrzymaniu powiadomienia z APD, że protokół czeka na podpisanie. W skład rozwiązania wchodzą także raporty BIRT: recenzja, karta pracy dyplomowej, protokół egzaminu dyplomowego.

Prosimy o zapoznanie się z wątkami w redmine. Dokumentacja powstanie później.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał Zarządzenie nr 120 w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym:https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf.