Nowy format LA i harmonogram prac dostosowawczych przedstawiony przez DG EAC

W dniu 4 grudnia 2020 odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds USOS, jako partnera w projekcie EDSSI odpowiedzialnego za funkcjonowanie sieci EWP, z firmami, które dostarczają uczelniom oprogramowanie do obsługi mobilności, oraz przedstawicielką DG EAC.

Podczas spotkania przedstawicielka DG EAC przekazała (prawie) oficjalny wzór LA włącznie ze wskazówkami użycia. Dokumenty te są dostępne na stronie https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/New+LA+template.

Ponadto został przedstawiony oczekiwany harmonogram prac nad udostępnieniem techniczego rozwiązania uczelniom. Cytuję w oryginale:

  • December: Finalisation of technical specifications
  • January: Formal publication of new template and accompanying guidelines
  • February/March: New API ready for service providers/HEIs using their own system to connect to
  • June: All HEIs (own system, service providers, dashboard) ready to exchange the new Online Learning Agreements

Formalna specyfikacja LA według nowego wzorca, przygotowana przez zespół roboczy ds. USOS, jest już dostępna w GitHub. Uczelnie z konsorcjum MUCI nie muszą się martwić o realizację zadań zgodnie z harmonogramem - zespół roboczy ds. USOS wykona niezbędne prace techniczne i udostępni na czas wersję USOS wspierającą nowy wzór LA.