USOS w liczbach (styczeń 2021, stan na 31 grudnia 2019)

Mariusz Czerniak z UMK, jak co roku, przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z 31 grudnia 2019 roku, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 66 uczelni z USOS, teraz (styczeń 2021) jest już 71. Te liczby robią wrażenie. Jest nas z każdym rokiem coraz więcej. Krótkie podsumowanie:

  • 60% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
  • 39% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
  • 10 uczelni z 11-tu największych (powyżej 20 tysięcy studentów) korzysta z systemu USOS,
  • 34% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.