Webinarium "Ewidencja dyplomów - analiza potrzeb, projekt modelu danych i interfejsu"

W ramach kolejnego webinarium chcemy omówić z Państwem projektowany moduł w USOSadm w Javie "Ewidencja dyplomów". Zapowiadaliśmy te plany w ramach webinarium poświęconego APD. Dyskusję nad modułem rozpoczęliśmy w redmine, wątek #26118 i podrzędne. Przeanalizowaliśmy wstępnie potrzeby uczelni, przygotowaliśmy projekt modelu danych i zmian w interfejsie. Chcemy podczas spotkania przedstawić wyniki tych prac i wysłuchać Państwa opinii. Mamy nadzieję, że dzięki temu z początkiem kwietnia będziemy mogli rozpocząć prace programistyczne.

Na spotkanie zapraszamy osoby, które są wpisane jako obserwatorzy do wątku #26118 i podrzędnych. Zakładamy, że to te osoby będą mogły wziąć aktywny udział w dyskusji i przekazać nam potrzeby swoich uczelni.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 22 marca 2021 w godz. 10:00-12:00.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w portalu w części dostępnej po zalogowaniu.