Webinarium "Podpisy elektroniczne na uczelni" (projekt eSignForStudy)

W dniu 17 maja w godz. 10-12 odbędzie się spotkanie w sprawie wykorzystania na uczelni podpisów elektronicznych.

W ramach projektu europejskiego, w partnerstwie z firmą OPTeam, pracujemy nad  narzędziem, które zapewni wsparcie dla procesów wymagających składania podpisów elektronicznych.

Narzędzie będzie miało postać czarnego pudełka dostępnego dla modułów USOS poprzez dedykowane API.

Pozwoli ono na podpisywanie dokumentów podpisami elektronicznymi różnej klasy (kwalifikowane, zaawansowane, osobiste), z użyciem certyfikatów dostępnych na różnych nośnikach (chmura, pendrive, HSM), umożliwi weryfikację zgodności podpisów z eIDAS  (dzięki użyciu DSI Building Block’s DSS open-source library)
oraz zapewni dostęp do usługi znakowania czasem.

Narzędzie będzie samodzielnie zarządzać pewnymi zasobami (lokalny HSM) bądź sięgać do zasobów zdalnych (podpisy kwalifikowane w chmurze utrzymywanej przez kwalifikowane centrum certyfikacji).

Pierwszym krokiem w projekcie jest rozpoznanie tych procesów na uczelni, które wymagają podpisów elektronicznych. Mamy wstępną listę, ale chcielibyśmy ją zweryfikować w szerszym gronie.

W tym celu organizujemy webinarium, które odbędzie się 17 maja w godz. 10-12, na platformie ZOOM.

Więcej informacji, w tym link do spotkania, znajdą Państwo na stronie https://www.usos.edu.pl/node/4596/webinarium-podpisy-elektroniczne-na-uczelni-projekt-esignforstudy.

logos