Stanowisko MUCI dotyczące projektu zmian w ustawie PSWiN (2.05.2022)

MUCI zajęło stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (nr UD266) zawierającego propozycje przepisów umożliwiających szersze wykorzystanie systemów teleinformatycznych uczelni do elektronicznego doręczania pism.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: Stanowisko MUCI w przedmiocie zmian w ustawie PSWiN (2.05.2022).