Integracja USOS Sylabus - zarządzanie dokumentacją programów studiów

W imieniu partnera MUCI, firmy Sylabus.org, zapraszamy na następujące wydarzenie.

Kiedy: 26 października 2022, godz. 10:00-11:30

Gdzie: Platforma ZOOM. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób.

Harmonogram spotkania

Wprowadzenie (5 min)

 • czym jest system Sylabus,
 • określenie miejsca systemu Sylabus w ekosystemie USOS.

Proces wdrożenia i korzyści dla uczelni (15 min)

 • prezentacja modelu współpracy,
 • omówienie procesu wdrożenia,
 • przewidywany czas zasilenia systemu danymi,
 • utrzymanie systemu (techniczne i merytoryczne),
 • integracja z USOS.

Procesy biznesowe (30-45 min)

Omówienie podstawowych procesów/funkcjonalności, które w trakcie zarządzania dokumentacją programów studiów usprawnia/automatyzuje Sylabus:

 • zarządzanie ofertą edukacyjną w ramach poszczególnych cykli dydaktycznych, w tym:
  • zarządzanie programami studiów,
  • zarządzanie planami studiów,
  • zarządzanie kartami zajęć (sylabusami),
 • monitoring procesów zarządzania (analiza logów, status wypełnienia dokumentu w przypadku kart zajęć),
 • analiza programów studiów pod kątem wymogów wewnętrznych uczelni, wymogów ministerialnych/ akredytacyjnych, standardów kształcenia (dotyczy tylko kierunków objętych standardami),
 • panel integracji z USOS.

Dyskusja (15 min)