USOS w liczbach (31 grudnia 2022, stan na 31 grudnia 2021)

Mariusz Czerniak z UMK, jak co roku, przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z 31 grudnia 2021 roku, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 77 uczelni z USOS, teraz (styczeń 2023) jest już 87.

Pewien niepokojący trend dla szkolnictwa wyższego w Polsce jest wyraźnie zauważalny. Maleje liczba studentów. Maleje też liczba uczelni, ale może to akurat jest pozytywne. Uczelni z MUCI trzymają się dobrze, statystyki rosną. Krótkie podsumowanie:

  • 62% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
  • 45% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
  • 8 uczelni z 10-ciu największych (powyżej 20 tysięcy studentów) korzysta z systemu USOS,
  • 53% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.