USOS w liczbach (31 grudnia 2023, stan na 31 grudnia 2022)

Mariusz Czerniak z UMK, jak co roku, przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z 31 grudnia 2022 roku, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 85 uczelni z USOS, teraz (31 grudnia 2023) są 93.

W  końcówce roku 2022 liczba uczelni w Polsce zmniejszyła się o 10 w stosunku do poprzedniego roku, ale liczba studentów minimalnie wzrosła. Liczba uczelni publicznych od wielu lat pozostaje taka sama. Uczelni z MUCI trzymają się dobrze, statystyki rosną. Krótkie podsumowanie:

  • 67% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS (47,35% wszystkich uczelni),
  • 50% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów (24% wszystkich uczelni),
  • 7 uczelni z 8-miu największych (powyżej 20 tysięcy studentów) korzysta z systemu USOS, 18 uczelni z 36 (powyżej 10 tysięcy studentów),
  • 55% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.