Webinarium "USOS w sieci EWP" i grudniowe Forum Dziekanatów

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom webinarium "USOS w sieci EWP", które odbyło się w poniedziałek 23 listopada 2020. W szczycie w spotkaniu brało udział prawie 200 osób. Na stronie webinarium umieściliśmy linki do nagrań (osobno 2 godziny sesji głównej oraz 20 minut pytań i odpowiedzi).

Skorzystam z okazji, żeby zaprosić Państwo na grudniowe Forum Dziekanatów. Pierwszego dnia forum, czyli 7 grudnia 2020 w godz. 13:30-16:00, odbędzie się panel organizowany przez MUCI, pod tytułem "W kierunku e-teczki czyli cyfryzacja jako ewolucja, nie rewolucja". Oto krótka zapowiedź panelu:

Dziekanaty z utęsknieniem czekają na e-teczkę. Ustawa mówi jednak wyraźnie, że teczka może być albo w pełni papierowa, albo w pełni elektroniczna. Okres pandemii pokazał, że nie można czekać biernie na dzień, w którym działy IT dostarczą nam e-teczkę jako kompleksowe rozwiązanie spinające wszystkie procesy związane z obsługą dokumentów, które mają trafić do teczki studenta. Pewnych spraw nie da się procedować tak jak do tej pory. Informatyzacja musi postępować ewolucyjnie. Sprzyjają temu zmiany w prawie, wprowadzane przy okazji ustaw około-covidowych. MNiSW, realizując postulaty Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach (powołanego zarządzeniem MNiSW w dniu 24 kwietnia 2020 r.) wprowadziło wiele ułatwień. Uczelnie podjęły wyzwanie i praktycznie z dnia na dzień wypracowały rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie na odległość.

Panel będzie miał charakter dualny. Z jednej strony zostaną wskazane konkretne wymogi prawa regulujące postępowanie z dokumentami, które mają trafić do teczki studenta, a z drugiej zaprezentowane zostaną rozwiązania informatyczne, już teraz wdrożone na niektórych uczelniach.

Będzie mowa o rozwiązaniach wdrożonych na AGH, Koźmińskim, SGH, UW (a zatem pośrednio innych uczelni MUCI).