Ruszył projekt ESCI/EWP+

Z dniem 1 stycznia 2022 roku ruszyła realizacja projektu Development, Implementation and Support of the European Student Card Initiative (LOT 1), o wiele znaczącym akronimie ESCI/EWP+. Zadania projektu będą realizowane w ramach dwóch ścieżek:

  • Track 1: Reinforcing the Erasmus Without Paper Network and coordinating further digitalisation of Erasmus+ programme
  • Track 2: Creating an interoperable, modular and scalable Erasmus Without Paper infrastructure

W przyszłości ruszą kolejne ścieżki.

Uniwersytet Warszawski jest jednym z partnerów w projekcie. Koordynatorem z ramienia UW jest dr Janina Mincer-Daszkiewicz, kierownik Komisji ds. USOS. W praktyce oznacza to, że Zespół Roboczy ds. USOS będzie kontynuował prace projektowe i implementacyjne sieci Erasmus Without Paper, w tym specyfikacje nowych API, równocześnie implementując te API w USOS. Uczelnie z konsorcjum MUCI umocnią swoją pozycję w prestiżowym towarzystwie tych uczelni europejskich, które mają własne rozwiązania informatyczne w zakresie współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o projekcie ESCI/EWP można znaleźć na stronie portalu USOS International cooperation.