Konferencja końcowa projektu EDSSI

W dniu 18.05.2022 odbyła się konferencja końcowa projektu EDSSI, w którym uczestniczy Uniwersytet Warszawski, a zadania projektu realizuje Zespół Roboczy ds. USOS, por. https://www.usos.edu.pl/international-cooperation. W ramach projektu są kontynuowane prace nad siecią Erasmus Without Paper, więc dotyczy to wszystkich polskich uczelni uczestniczących w programie Erasmus+.

Nagranie z sesji plenarnej konferencji końcowej można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=-yEej1t0YMM. Poza sesją były jeszcze spotkania robocze, ale ich nie nagrywano. Zdjęcia można znaleźć na Facebooku.