Zaloguj

Logowanie

Strony dostępne po zalogowaniu, przeznaczone są dla przedstawicieli uczelni uczestniczących w projekcie USOS, zawierają między innymi:

  • aktualności
  • informacje o konferencjach i szkoleniach
  • pełną dokumentację systemu
  • wersje dystrybucyjne oprogramowania
  • schematy baz danych i aplikacji klienckich
  • narzędzia i dokumentację deweloperską
  • informacje o pozostałych projektach

O dostęp do niniejszych stron należy poprosić lokalnego uczelnianego administratora kont.