Inne publikacje

Tytuł Treść Numer wersji Data nadesłania Data uaktualnienia Katalog pliku PDF
USOS w liczbach (31 grudnia 2020, stan na 31 grudnia 2019)

USOS w liczbach (31 grudnia 2020, stan na 31 grudnia 2019)
Mariusz Czerniak

2021-01-03 20:25 2023-12-31 00:04 Inne opracowania, Inne publikacje
USOS w liczbach (31 grudnia 2022, stan na 31 grudnia 2021)

USOS w liczbach (31 grudnia 2022, stan na 31 grudnia 2021)
Mariusz Czerniak

2023-02-01 09:53 2023-12-31 00:00 Inne opracowania, Inne publikacje
USOS w liczbach (31 grudnia 2023, stan na 31 grudnia 2022)

USOS w liczbach (31 grudnia 2023, stan na 31 grudnia 2022)

Mariusz Czerniak

2023-12-30 23:43 2023-12-30 23:46 Inne opracowania, Inne publikacje
Nawigator edukacji - pismo do uczelni z MEiN

Pismo do uczelni z MEiN w sprawie Nawigatora edukacji

2023-07-17 07:45 2023-07-17 07:56 Inne publikacje
USOS z perspektywy obsługi szkół doktorskich krótki przegląd - Spotkanie z Instytutami PAN 2023-06-16

USOS z perspektywy obsługi szkół doktorskich krótki przegląd

Łukasz Krawiranda, Natalia Wojciechowska, Katarzyna Błachnio (APS)

2023-06-26 18:35 2023-06-26 18:37 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Ewidencjonowanie blankietów dyplomów - prezentacja na Forum Dziekanatów 2022-01-10

Ewidencjonowanie blankietów dyplomów - prezentacja na Forum Dziekanatów 2022-01-10
Michał Duczmal

2022-01-10 18:36 2023-06-21 20:50 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Elektroniczne podpisywanie i doręczanie decyzji rekrutacyjnych - prezentacja na Forum Dziekanatów 2022-01-10

Elektroniczne podpisywanie i doręczanie decyzji rekrutacyjnych - prezentacja na Forum Dziekanatów 2022-01-10
Łukasz Krawiranda i Natalia Wojciechowska (MUCI), Agnieszka Ligęza, Maciej Pasikowski (Uniwersytet Warszawski)

2022-01-10 18:33 2023-06-21 20:50 Inne publikacje, Materiały konferencyjne, Materiały konferencyjne - IRK
Podpisy cyfrowe w uczelni - aspekty prawne, użytkowe i techniczne

Podpisy cyfrowe w uczelni - aspekty prawne, użytkowe i techniczne - prezentacja na Forum Dziekanatów 2023-06-15

Łukasz Krawiranda, Natalia Wojciechowska

2023-06-21 20:45 2023-06-21 20:47 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Instrukcja wykonania górnego banera dla APD

Instrukcja wykonania górnego banera dla APD

Katarzyna Moszczyńska

2021-03-14 20:42 2021-03-14 20:44 Inne opracowania, Inne publikacje
Karta Okresowych Osiągnięć Studenta

Karta Okresowych Osiągnięć Studenta - prezentacja na Forum Dziekanatów 2020-12-07

Janina Mincer-Daszkiewicz

1.6.0 2020-12-12 16:14 2020-12-12 16:16 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Oświadczenia, ślubowania, zgody

Oświadczenia, ślubowania, zgody - prezentacja na Forum Dziekanatów, 2020-12-07

Janina Mincer-Daszkiewicz

1.6.0 2020-12-12 16:12 2020-12-12 16:14 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
USOS w liczbach (styczeń 2020, stan na 31 grudnia 2018)

USOS w liczbach (styczeń 2020, stan na 31 grudnia 2018)
Mariusz Czerniak

2019-12-28 22:21 2020-01-02 21:40 Inne opracowania, Inne publikacje
mLegitymacja w Mobilnym USOS

mLegitymacja w Mobilnym USOS - prezentacja na Forum Dziekanatów, 2019-12-09

Janina Mincer-Daszkiewicz

1.5.0 2019-12-24 23:27 2019-12-24 23:31 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
E-rekrutacja kandydatów na studia poprzez system informatyczny

E-rekrutacja kandydatów na studia poprzez system informatyczny

Janina Mincer-Daszkiewicz

1.8.2 2019-12-11 19:42 2019-12-11 20:34 Inne publikacje, Materiały konferencyjne, Materiały konferencyjne - IRK
System rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników

System rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników

Kamil Olszewski

1.8.2 2019-12-11 19:43 2019-12-11 20:34 Inne publikacje, Materiały konferencyjne, Materiały konferencyjne - IRK
Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze

Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze

Michał Kurzydłowski, Przemysław Baszkiewicz

2019-12-11 19:47 2019-12-11 19:49 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Procedowanie elektroniczne wniosków o akademik, stypendia rektora i pomoc socjalną

Procedowanie elektroniczne wniosków o akademik, stypendia rektora i pomoc socjalną

Łukasz Krawiranda, Paweł Posielężny, Natalia Wojciechowska

6.5.1 2019-12-11 19:45 2019-12-11 19:49 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
USOSweb dla studentów i pracowników w aplikacji mobilnej

USOSweb dla studentów i pracowników w aplikacji mobilnej

Janina Mincer-Daszkiewicz

1.5.0 2019-12-11 19:37 2019-12-11 19:48 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Mobilny USOS - aplikacja mobilna dla studentów i pracowników uczelni

Mobilny USOS - aplikacja mobilna dla studentów i pracowników uczelni

Piotr Zalas

1.3.1 2019-09-21 22:52 2019-09-21 22:53 Inne opracowania, Inne publikacje
Zintegrowane narzędzia informatyczne w projekcie USOS

Zintegrowane narzędzia informatyczne w projekcie USOS

Janina Mincer-Daszkiewicz

6.5.0 2019-07-14 15:27 2019-07-14 21:17 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Przegląd uniwersyteckich aplikacji mobilnych

Przegląd uniwersyteckich aplikacji mobilnych
Katarzyna Moszczyńska

2019-04-18 07:34 2019-04-18 07:36 Inne opracowania, Inne publikacje
USOS w liczbach (styczeń 2019, stan na 2017)

USOS w liczbach (styczeń 2019, stan na 2017)
Mariusz Czerniak

2019-01-22 22:34 2019-01-24 19:39 Inne opracowania, Inne publikacje
Internacjonalizacja a informatyzacja, czyli czy jest możliwy Erasmus Bez Papieru

Internacjonalizacja a informatyzacja, czyli czy jest możliwy Erasmus Bez Papieru

Janina Mincer-Daszkiewicz (Forum Dziekanatów, 5 grudnia 2018).

6.4.0 2018-12-21 22:45 2018-12-21 22:47 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Konferencja „Wrota na uczelnię - nowoczesne systemy rekrutacji na studia” - przegląd e-usług UW

Konferencja „Wrota na uczelnię - nowoczesne systemy rekrutacji na studia” - przegląd e-usług UW

Izabella Bednarczyk-Bochenek

2018-11-30 13:22 2018-12-07 20:03 Inne publikacje, Materiały konferencyjne, Materiały konferencyjne - IRK
Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze - organizacja

Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze - organizacja
Przemysław Baszkiewicz

2018-11-30 13:14 2018-12-04 21:58 Dokumentacja - IRK, Inne publikacje, Materiały konferencyjne - IRK
Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze - technologia

Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze - technologia

Michał Kurzydłowski

2018-11-28 20:01 2018-12-04 21:58 Dokumentacja - IRK, Inne publikacje, Materiały konferencyjne - IRK
Wrota na uczelnię - nowoczesne systemy rekrutacji na studia w projekcie e-UW

Wrota na uczelnię - nowoczesne systemy rekrutacji na studia w projekcie e-UW
Janina Mincer-Daszkiewicz

2018-11-28 20:06 2018-12-04 21:57 Dokumentacja - IRK, Inne publikacje, Materiały konferencyjne - IRK
USOS w liczbach (luty 2018, stan na 2016)

USOS w liczbach (luty 2018, stan na 2016)

Mariusz Czerniak

2018-02-13 20:32 2018-02-13 20:34 Inne opracowania, Inne publikacje
E-dziekanat w praktyce. Elektroniczne wnioski studenckie i pracownicze

E-dziekanat w praktyce. Elektroniczne wnioski studenckie i pracownicze. Mariusz Czerniak. Prezentacja na konferencji "Uczelnia na miarę potrzeb" (Polski Instytut Rozwoju Biznesu, http://pirbinstytut.pl), Warszawa, 21.11.2017

6.3.0 2017-11-23 13:45 2017-11-23 13:49 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
USOS - Dokumentacja wdrożeniowa

USOS - Dokumentacja wdrożeniowa

Mariusz Czerniak, Janina Mincer-Daszkiewicz

6.3.0 2009-06-07 02:00 2017-09-02 21:25 Dokumentacja dla użytkowników, Dokumentacja techniczna lub dla administratorów, Inne publikacje
Integracja systemów informatycznych polskich uczelni z systemami uczelni zagranicznych (ERASMUS+, Projekty centralne 2012-2017)

Integracja systemów informatycznych polskich uczelni z systemami uczelni zagranicznych (ERASMUS+, Projekty centralne 2012-2017). Janina Mincer-Daszkiewicz. Prezentacja na spotkaniu organizowanym przez FRSE, Warszawa-Miedzeszyn, 22.05.2017.

USOS 6.2.1 2017-06-03 21:57 2017-07-21 12:14 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
USOS w liczbach (styczeń 2017, stan na 2015)

USOS w liczbach (styczeń 2017, stan na 2015)

Mariusz Czerniak

2017-03-11 21:33 2017-07-21 12:01 Inne opracowania, Inne publikacje
Narzędzia informatyczne wspomagające ewaluację pracowników i sprawozdania okresowe

Narzędzia informatyczne wspomagające ewaluację pracowników i sprawozdania okresowe. Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na IX forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej. CPI, Warszawa, 18.10.2016.

6.2.0 2017-01-08 15:50 2017-01-08 15:50 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Integracja systemów informatycznych polskich uczelni z systemami uczelni zagranicznych

Integracja systemów informatycznych polskich uczelni z systemami uczelni zagranicznych. Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na VIII forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, Logistyka informatyczna uczelni. Profesjonalizacja zarządzania szkołami wyższymi. CPI, Warszawa, 2.03.2016.

6.2.0 2017-01-08 15:05 2017-01-08 15:47 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych, Janina Mincer-Daszkiewicz, Łukasz Karniewski, spotkanie uczelni, Warszawa, 2015-11-16.

6.1.1 2015-11-14 23:58 2015-11-15 00:00 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Learning Agreement for Studies - Porozumienie o programie zajęć w międzynarodowej wymianie studenckiej w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Learning Agreement for Studies - Porozumienie o programie zajęć w międzynarodowej wymianie studenckiej w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ - Kamil Olszewski, prezentacja na konferencji EDU IT TRENDS, 22.10.2015, Warszawa

6.1.1 2015-10-30 14:30 2015-10-30 14:35 Inne publikacje
Integracja systemów, integracja procesów (ORPD - PUSH czy PULL)

Integracja systemów, integracja procesów (ORPD - PUSH czy PULL), Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na VII forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 8.10.2015, Warszawa.

6.1.1 2015-10-17 15:27 2015-10-17 15:46 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
System do obsługi toku studiów w chmurze

System do obsługi toku studiów w chmurze, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na VII forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 8.10.2015, Warszawa.

6.1.1 2015-10-17 15:25 2015-10-17 15:25 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD

Przekazywanie prac dyplomowych z uczelni wyższej do ORPD, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na szkoleniu Integracja Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POL-on) z Głównym Urzędem Statystycznym, MNiSW, 29.04.2015, Warszawa.

6.0.2 2015-04-30 23:06 2015-04-30 23:06 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
USOS i OSA czyli o integracji systemów

USOS i OSA czyli o integracji systemów, Janina Mincer-Daszkiewicz, Tools, Applications and Implementations of Methods for Determining Similarities Between Documents (TAIM4DSBD), Warszawa, 21.04.2015.

6.0.2 2015-04-22 22:01 2015-04-22 22:01 Inne publikacje
Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym

Integracja APD z Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dyplomowych i Otwartym Systemem Antyplagiatowym, Łukasz Karniewski, prezentacja na VI forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 25.03.2015, Warszawa.

6.0.2 2015-03-31 07:40 2015-03-31 07:43 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Zarządzanie tożsamością w uczelni wyższej

Zarządzanie tożsamością w uczelni wyższej. Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na VI forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 25.03.2015, Warszawa.

6.0.2 2015-03-31 07:42 2015-03-31 07:42 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Jak zintegrować system uczelniany do obsługi toku studiów z EZD i ePUAP?

Jak zintegrować system uczelniany do obsługi toku studiów z EZD i ePUAP? Michał Gromisz, prezentacja na VI forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 25.03.2015, Warszawa.

6.0.2 2015-03-31 07:41 2015-03-31 07:41 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
USOS źródłem danych dla systemu POL-on

USOS źródłem danych dla systemu POL-on, Mariusz Czerniak, Uczelnia na miarę potrzeb. Technologie wspierające organizację oraz działalność naukowo-dydaktyczną na Uczelni Wyższej, MultiTrain, Warszawa, 25.11.2014

6.0.1 2014-11-26 19:44 2014-11-26 19:44 Inne publikacje
Systemy informatyczne uczelni do obsługi toku studiów

Systemy informatyczne uczelni do obsługi toku studiów, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na szkolenie "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo" organizowanym przez Artes Liberales UW, 14.10.2014, Warszawa.

6.0.0 2014-10-16 09:02 2014-10-16 09:02 Inne publikacje, Materiały konferencyjne
Integracja platformy e-learningowej z systemem do obsługi spraw studiów

Integracja platformy e-learningowej z systemem do obsługi spraw studiów, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na V forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 8.10.2014, Warszawa.

6.0.0 2014-10-08 23:26 2014-10-08 23:26 Inne publikacje
Konkurs EDUinspiracje 2013 - projekt "USOS-moduł BWZ oraz Mobility - nowoczesne technologie na rzecz rozwoju uczelni" - list gratulacyjny

Projekt "USOS-moduł BWZ oraz Mobility - nowoczesne technologie na rzecz rozwoju uczelni" - list gratulacyjny dla Uniwersytetu Warszawskiego jako laureata konkursu EDUinspiracje 2013 (kategoria instytucjonalna programu Erasmus) organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

2013-11-29 13:41 2013-11-29 14:01 Inne publikacje
Konkurs EDUinspiracje 2013 - projekt "USOS-moduł BWZ oraz Mobility - nowoczesne technologie na rzecz rozwoju uczelni" - dyplom

Projekt "USOS-moduł BWZ oraz Mobility - nowoczesne technologie na rzecz rozwoju uczelni" - dyplom dla Uniwersytetu Warszawskiego jako laureata konkursu EDUinspiracje 2013 (kategoria instytucjonalna programu Erasmus) organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

2013-11-29 13:33 2013-11-29 14:00 Inne publikacje
Konkurs EDUinspiracje 2013 - projekt "USOS-moduł BWZ oraz Mobility - nowoczesne technologie na rzecz rozwoju uczelni" - zgłoszenie

Projekt "USOS-moduł BWZ oraz Mobility - nowoczesne technologie na rzecz rozwoju uczelni" - zgłoszenie udziału Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie EDUinspiracje 2013 (kategoria instytucjonalna programu Erasmus) organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Autor: p. Sylwia Salamon, kierownik uniwersyteckiego Biura Współpracy z Zagranicą

2013-11-29 13:31 2013-11-29 14:00 Inne publikacje
Narzędzia wspierające układanie planu zajęć i gospodarowanie salami dydaktycznymi w uczelni wyższej

Narzędzia wspierające układanie planu zajęć i gospodarowanie salami dydaktycznymi w uczelni wyższej, Kamil Olszewski, Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego, MultiTrain, Warszawa, 26.11.2013

5.4.3 2013-11-26 10:14 2013-11-27 12:48 Inne publikacje
APD - Archiwum Prac Dyplomowych

APD - Archiwum Prac Dyplomowych, Mariusz Czerniak. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w uczelniach wyższych, instytucjach naukowych i kulturalnych - teoria i praktyka. Poznań, 12 listopada 2013

5.4.3 2013-11-13 20:24 2013-11-19 20:51 Inne publikacje
Sprawozdawczość uczelni wyższej do systemu POL-on

Sprawozdawczość uczelni wyższej do systemu POL-on, Mariusz Czerniak - "IT w Uczelniach GigaCon", Warszawa, 25 kwietnia2013

5.3 2013-04-26 20:11 2013-04-26 20:11 Inne publikacje
Informatyzacja uczelni wyższych w świetle sprawozdawczości na rzecz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informatyzacja uczelni wyższych w świetle sprawozdawczości na rzecz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na II forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 5-6.03.2013, Wadowice.

5.3.2 2013-03-06 22:21 2013-03-06 22:21 Inne publikacje
Integracja systemu informatycznego uczelni wyższej z sieciami społecznościowymi i urządzeniami mobilnymi

Integracja systemu informatycznego uczelni wyższej z sieciami społecznościowymi i urządzeniami mobilnymi, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na I forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, CPI, 16-17.10.2012, Łochów k. Wyszkowa.

5.3.0 2012-12-27 21:12 2012-12-27 21:12 Inne publikacje
Efektywne zarządzanie procesami dydaktycznymi z wykorzystaniem systemu USOS

Efektywne zarządzanie  procesami dydaktycznymi  z wykorzystaniem systemu USOS, Mariusz Czerniak, prezentacja na konferencji "Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego", MultiTrain, 27.11.2012, Warszawa.

5.3.1 2012-11-28 09:30 2012-11-28 09:30 Inne publikacje
MUCI - konsorcyjne rozwiązywanie problemów IT uczelni

MUCI - konsorcyjne rozwiązywanie problemów IT uczelni, Marek Kręglewski - "IT w Uczelniach GigaCon", Warszawa, 19 kwietnia 2012

2012-04-22 15:22 2012-04-22 15:22 Inne publikacje
Informatyzacja uczelni wyższych w świetle nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Informatyzacja uczelni wyższych w świetle nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na XV edycji konferencji "Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią", CPI, 21.02.2012, Warszawa.

2012-03-02 20:36 2012-03-02 20:36 Inne publikacje
Integracja systemów w praktyce uczelni wyższej

Integracja systemów w praktyce uczelni wyższej, Janina Mincer-Daszkiewicz, prezentacja na VII edycji konferencji "Integracja systemów informatycznych", CPI, 15.03.2011, Warszawa.

2011-03-16 12:58 2011-03-16 12:58 Inne publikacje
E-administracja, ePUAP, e-podpis. Szanse i zagrożenia dla uczelni wyższej oczyma praktyka

E-administracja, ePUAP, e-podpis. Szanse i zagrożenia dla uczelni wyższej oczyma praktyka, Janina Mincer-Daszkiewicz, XIII edycja konferencji z cyklu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne funkcjonowania uczelni", CPI, 08.03.2011, Warszawa

2011-03-15 13:27 2011-03-15 13:27 Inne publikacje
Elektroniczne dokumentowanie przebiegu i wyników studiów - e-indeks, e-dziennik studenta w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elektroniczne dokumentowanie przebiegu i wyników studiów - e-indeks, e-dziennik studenta w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Barbara Mikulska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - Spotkanie koordynatorów Programu MOST, Poznań, 28 lutego 2011

2011-03-07 11:07 2011-03-07 11:07 Inne publikacje
Program MOST - Internetowa Rejestracja Kandydatów

Program MOST - Internetowa Rejestracja Kandydatów - Anna Olczak (Uniwersytet Warszawski) - Spotkanie koordynatorów Programu MOST, Poznań, 28 lutego 2011

2011-03-07 11:04 2011-03-07 11:04 Inne publikacje
Ankieta na 10-lecie

Ankieta na 10-lecie: Stan wdrożenia USOS na uczelniach

2010-01-01 02:00 2010-01-01 02:00 Inne publikacje
Mobilni studenci czyli o wsparciu informatycznym dla krajowej i międzynarodowej wymiany studenckiej

Mobilni studenci czyli o wsparciu informatycznym dla krajowej i międzynarodowej wymiany studenckiej, Janina Mincer-Daszkiewicz - "IT w Uczelniach GigaCon", Warszawa, 23 września 2009

2009-09-23 02:00 2009-09-23 02:00 Inne publikacje
Rekrutacja kandydatów na studia z wykorzystaniem systemu priorytetów

Rekrutacja kandydatów na studia z wykorzystaniem systemu priorytetów, Mariusz Czerniak - "IT w Uczelniach GigaCon", Warszawa, 23 września 2009

2009-09-23 02:00 2009-09-23 02:00 Inne publikacje
Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Współpraca z IBM

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Współpraca z IBM. Mariusz Czerniak (UMK), Janina Mincer-Daszkiewicz (UW), Krzysztof Sprawnik (IBM) - konferencja "Rozwój aplikacji na platformach IBM", Bezmiechowa Górna 17-19 czerwca 2009

2009-06-17 02:00 2009-06-17 02:00 Inne publikacje
Prezentacja USOS i MUCI na konferencji Rozwiązania Oracle dla placówek edukacyjnych

Prezentacja USOS i MUCI na konferencji Rozwiązania Oracle dla placówek edukacyjnych - Warszawa, 1 kwietnia 2009

2009-04-01 02:00 2009-04-01 02:00 Inne publikacje
Uczelnie polskie w Europie czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej

Uczelnie polskie w Europie czyli o wsparciu informatycznym dla programów współpracy i wymiany międzynarodowej, Janina Mincer-Daszkiewicz - prezentacja na IX edycji konferencji Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "Zarządzanie infrastrukturą IT na uczelni wyższej", CPI, Warszawa 25 luty 2009

2009-02-25 02:00 2009-02-25 02:00 Inne publikacje
Wdrożenie systemu informatycznego na uczelni wyższej. Dobre praktyki i doświadczenia

Wdrożenie systemu informatycznego na uczelni wyższej. Dobre praktyki i doświadczenia, Janina Mincer-Daszkiewicz, Mariusz Czerniak - warsztaty CPI, Warszawa, 28 stycznia 2009

2009-01-28 02:00 2009-01-28 02:00 Inne publikacje
Zarządzanie tożsamością w systemach internetowych uczelni wyższych

Zarządzanie tożsamością w systemach internetowych uczelni wyższych, Janina Mincer-Daszkiewicz - prezentacja na VIII edycji konferencji Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Uczelnią "Infrastruktura IT na wyższej uczelni - czyli jak zapanować nad chaosem", Warszawa, 7 października 2008

2008-10-07 02:00 2008-10-07 02:00 Inne publikacje
Jak USOS z IRK-ą i CUS-iem radzą sobie na uczelniach wyższych

Artykuł do czasopisma Dzień Dobry Informatyku nr 9/2006 (www.ddinformatyku.pl) "Jak USOS z IRK-ą i CUS-iem radzą sobie na uczelniach wyższych", Janina Mincer-Daszkiewicz, listopad 2006

2006-11-01 02:00 2006-11-01 02:00 Inne publikacje
Możliwości wykorzystania własnej kadry informatycznej...

Możliwości wykorzystania własnej kadry informatycznej (pracownicy, studenci) do opracowania założeń systemowych, przygotowania specyfikacji, implementacji i zarządzania systemem na uczelni wyższej, Janina Mincer-Daszkiewicz - IV edycja konferencji "Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią - sposoby integracji poszczególnych dziedzin działalności uczelni", Warszawa, 28 września 2006

2006-09-28 02:00 2006-09-28 02:00 Inne publikacje
Jak USOS współpracuje z CUS czyli o autoryzacji użytkowników w serwisach internetowych UW

Jak USOS współpracuje z CUS czyli o autoryzacji użytkowników w serwisach internetowych UW, Janina Mincer-Daszkiewicz, Przemysław Baszkiewicz - Uniwersytet Warszawski, pismo uczelni, nr 4 (25), grudzień 2005

2005-12-01 02:00 2005-12-01 02:00 Inne publikacje
Prezentacja USOS podczas Szkoły Letniej Zarządzania Strategicznego

Prezentacja USOS podczas Szkoły Letniej Zarządzania Strategicznego, Janina Mincer-Daszkiewicz, Olsztyn, 28 lipca 2005

2005-07-28 02:00 2005-07-28 02:00 Inne publikacje
Przez Internet na studia

Przez Internet na studia, Stefan Jackowski, Janina Mincer-Daszkiewicz, Forum Akademickim nr 3/2005

2005-03-01 00:00 2005-03-01 00:00 Inne publikacje
Student komputerowo wspomagany

Student komputerowo wspomagany - Maciej Koziński, Teleinfo Nr. 40, 27 września 2004 - artykuł o uczelnianych systemach informatycznych, w tym także o USOS

2004-09-27 02:00 2004-09-27 02:00 Inne publikacje
Elektroniczne dyplomy

Elektroniczne dyplomy - artykuł dziekana MIM UW, prof. Jackowskiego i Janiny Mincer-Daszkiewicz o dyplomach w sieci, Uniwersytet Warszawski, pismo uczelni, nr 4 (20), wrzesień 2004, str. 41-43

2004-09-01 02:00 2004-09-01 02:00 Inne publikacje
Elektroniczna immatrykulacja

Elektroniczna immatrykulacja - artykuł dziekana MIM UW, prof. Jackowskiego i Janiny Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, pismo uczelni, nr 3 (19), czerwiec 2004

2004-06-01 02:00 2004-06-01 02:00 Inne publikacje
USOS z perspektywy menadżera

USOS z perspektywy menadżera, Janina Mincer-Daszkiewicz, spotkanie na Politechnice Warszawskiej w dniu 10 maja 2004

2004-05-10 02:00 2004-05-10 02:00 Inne publikacje
Wdrożenie USOS na Uniwersytecie Warszawskim

Wdrożenie USOS na Uniwersytecie Warszawskim, Lidia Guzek, spotkanie na Politechnice Warszawskiej w dniu 10 maja 2004

2004-05-10 02:00 2004-05-10 02:00 Inne publikacje
Wdrożenie USOS na Uniwersytecie Śląskim

Wdrożenie USOS na Uniwersytecie Śląskim, Ewa Magiera, spotkanie na Politechnice Warszawskiej w dniu 10 maja 2004

2004-05-10 02:00 2004-05-10 02:00 Inne publikacje
Uniwersytecki System Obsługi Studiów z perspektywy użytkowników

Uniwersytecki System Obsługi Studiów z perspektywy użytkowników - S. Jackowski, J. Mincer-Daszkiewicz, konferencja "Informatyzacja obsługi studentów w uczelniach" pod patronatem dr Krystyny Łybackiej, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, 27.11.2003, zorganizowana przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

2003-11-27 02:00 2003-11-27 02:00 Inne publikacje
Uniwersytecki System Obsługi Studiów na wydziale i na uczelni

Uniwersytecki System Obsługi Studiów na wydziale i na uczelni - J. Mincer-Daszkiewicz, konferencja "Informatyzacja obsługi studentów w uczelniach" pod patronatem dr Krystyny Łybackiej, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, 27.11.2003, zorganizowana przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

2003-11-27 02:00 2003-11-27 02:00 Inne publikacje
Rozwijanie dużego systemu w warunkach akademickich

Rozwijanie dużego systemu w warunkach akademickich, Jacek Sroka, V Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Szklarska Poręba, 14-17 października 2003

2003-10-14 02:00 2003-10-14 02:00 Inne publikacje
Elastyczny system kontroli uprawnień użytkowników bazy danych

Elastyczny system kontroli uprawnień użytkowników bazy danych, Mirosław Makaroś, Krzysztof Stencel, V Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Szklarska Poręba, 14-17 października 2003

2003-10-14 02:00 2003-10-14 02:00 Inne publikacje
Wdrożenie USOS na Uniwersytecie Łódzkim

Wdrożenie USOS na Uniwersytecie Łódzkim, Andrzej Nowakowski, spotkanie na Politechnice Warszawskiej w dniu 10 maja 2004

2003-05-10 02:00 2003-05-10 02:00 Inne publikacje
Tworzenie i wdrażanie produkcyjnego oprogramowania w środowisku akademickim

Tworzenie i wdrażanie produkcyjnego oprogramowania w środowisku akademickim, Janina Mincer-Daszkiewicz. IV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Tarnowo Podgórne, październik 2002

2002-10-01 02:00 2002-10-01 02:00 Inne publikacje
Uniwersytecki System Obsługi Studiów (kwartalnik UW)

Uniwersytecki System Obsługi Studiów - Stefan Jackowski, artykuł opublikowany w kwartalniku Uniwersytetu Warszawskiego

2002-01-07 02:00 2002-01-07 02:00 Inne publikacje
Tworzenie produkcyjnego oprogramowania w środowisku akademickim

Tworzenie produkcyjnego oprogramowania w środowisku akademickim, Janina Mincer-Daszkiewicz. III Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Otwock k. Warszawy, 17-20 października, 2001

2001-10-17 02:00 2001-10-17 02:00 Inne publikacje