1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Początki USOS sięgają 1999 roku. W kalendarium opisane są w kolejności odwrotnie chronologicznej wszystkie ważne wydarzenia z życia systemu i wdrażających go uczelni.

W roku 2007 europejska organizacja zajmująca się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems) przyznała MUCI za USOS prestiżową nagrodę EUNIS Elite Award of Excellence.

USOS oraz jego moduły i aplikacje stowarzyszone przedstawione zostały w licznych artykułach i prezentacjach, tworzonych na potrzeby konferencji i  szkoleń oraz na zamówienie czasopism, zarówno informatycznych, jak i związanych tematycznie ze szkolnictwem wyższym.

USOS jest wspólną inicjatywą najbardziej prestiżowych polskich szkół wyższych. Obecnie w jego rozwoju najaktywniej uczestniczą m.in.
   * Uniwersytet Warszawski
   * Uniwersytet Jagielloński
   * Politechnika Warszawska
   * Politechnika Poznańska

Zgodnie z regulaminem MUCI uzyskanie prawa do użytkowania USOS wiąże się z przystąpieniem uczelni do MUCI w charakterze członka stowarzyszonego w ramach projektu USOS. Członkiem stowarzyszonym MUCI może zostać każda szkoła wyższa w Polsce.

W projekcie USOS uczestniczy obecnie ponad 80 uczelni. W rankingu uczelni akademickich przygotowanym w 2020 r. przez portal Perspektywy.pl i Rzeczpospolitą uczelnie korzystające z USOS zajęły wysokie pozycje, w tym wszystkie trzy "medalowe" miejsca (i dwa kolejne - pierwsza piątka rankingu to uczelnie z konsorcjum MUCI).