Wyróżnienia

Nagroda im. Marka Cara

Dr Janina Mincer-Daszkiewicz została laureatką nagrody im. Marka Cara w roku 2018 za wybitne osiągnięcia na rynku teleinformatycznym ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i pozytywnych efektów zastosowań nowych technologii w szeroko rozumianym sektorze publicznym.

Nagroda im. Marka Cara stanowi potwierdzenie szczególnych dokonań innowacyjno-organizacyjnych w dziedzinie teleinformatyki, przyczyniających się do szerokiego wykorzystania nowych technologii dla celów publicznych i wspierających rozwój "Społeczeństwa informacyjnego".

Jednym z dwóch laureatów ex aequo konkursu EDUinspiracje 2013 organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (program Erasmus, kategoria instytucjonalna) został Uniwersytet Warszawski za projekt

USOS-moduł BWZ oraz Mobility - nowoczesne technologie na rzecz rozwoju uczelni

Wniosek konkursowy napisała Pani Sylwia Salamon, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, podkreślając w nim udaną współpracę pracowników BWZ i zespołu programistów MUCI, która pozwoliła na wytworzenie oprogramowania będącego przedmiotem szczerej zazdrości pracowników analogicznych biur z uczelni partnerskich odwiedzających Warszawę.

List z gratulacjami wystosowali dyrektor generalny FRSE, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Edukacji Naukowej. Uniwersytet Warszawski otrzymał również dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w swojej kategorii.

Więcej na temat konkursu EDUinspiracje można przeczytać na stronie http://www.eduinspiracje.pl.

USOS w osobie swojego kierownika projektu, dr Janiny Mincer-Daszkiewicz, został laureatem nagrody INFO-STAR 2012, w kategorii 'Rozwiązania Informatyczne'. Nagroda INFO-STAR za wybitne osiągnięcia w świecie teleinformatyki, przyznawana po raz dwudziesty pierwszy, została wręczona 6 maja 2013 roku podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie.

W roku 2007 europejska organizacja zajmująca się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems) przyznała Międzyuniwersyteckiemu Centrum Informatyzacji za Uniwersytecki System O bsługi Studiów prestiżową nagrodę  EUNIS Elite Award. Nagroda ta stanowi potwierdzenie, że USOS wraz ze swoimi serwisami  pod względem jakości stoi w europejskiej czołówce systemów informatycznych obsługujących wyższe uczelnie.

W roku 2005 MUCI zostało finalistą IX edycji konkursu Lider Informatyki tygodnika managerów i informatyków Computerworld w kategorii Organizacje użyteczności publicznej.