Wyróżnienia

Nagroda im. Marka Cara

Dr Janina Mincer-Daszkiewicz została laureatką nagrody im. Marka Cara w roku 2018 za wybitne osiągnięcia na rynku teleinformatycznym ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i pozytywnych efektów zastosowań nowych technologii w szeroko rozumianym sektorze publicznym.

Nagroda im. Marka Cara stanowi potwierdzenie szczególnych dokonań innowacyjno-organizacyjnych w dziedzinie teleinformatyki, przyczyniających się do szerokiego wykorzystania nowych technologii dla celów publicznych i wspierających rozwój "Społeczeństwa informacyjnego".

Jednym z dwóch laureatów ex aequo konkursu EDUinspiracje 2013 organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (program Erasmus, kategoria instytucjonalna) został Uniwersytet Warszawski za projekt

USOS-moduł BWZ oraz Mobility - nowoczesne technologie na rzecz rozwoju uczelni

Wniosek konkursowy napisała Pani Sylwia Salamon, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, podkreślając w nim udaną współpracę pracowników BWZ i zespołu programistów MUCI, która pozwoliła na wytworzenie oprogramowania będącego przedmiotem szczerej zazdrości pracowników analogicznych biur z uczelni partnerskich odwiedzających Warszawę.

List z gratulacjami wystosowali dyrektor generalny FRSE, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Edukacji Naukowej. Uniwersytet Warszawski otrzymał również dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w swojej kategorii.

Więcej na temat konkursu EDUinspiracje można przeczytać na stronie http://www.eduinspiracje.pl.

USOS w osobie swojego kierownika projektu, dr Janiny Mincer-Daszkiewicz, został laureatem nagrody INFO-STAR 2012, w kategorii 'Rozwiązania Informatyczne'. Nagroda INFO-STAR za wybitne osiągnięcia w świecie teleinformatyki, przyznawana po raz dwudziesty pierwszy, została wręczona 6 maja 2013 roku podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie.

W roku 2007 europejska organizacja zajmująca się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems) przyznała Międzyuniwersyteckiemu Centrum Informatyzacji za Uniwersytecki System Obsługi Studiów prestiżową nagrodę  EUNIS Elite Award. Nagroda ta stanowi potwierdzenie, że USOS wraz ze swoimi serwisami  pod względem jakości stoi w europejskiej czołówce systemów informatycznych obsługujących wyższe uczelnie.

W roku 2005 MUCI zostało finalistą IX edycji konkursu Lider Informatyki tygodnika managerów i informatyków Computerworld w kategorii Organizacje użyteczności publicznej.