Kalendarium

Data dodania: 2023-12-30 23:40

Mariusz Czerniak z UMK, jak co roku, przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z 31 grudnia 2022 roku, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 85 uczelni z USOS, teraz (31 grudnia 2023) są 93.

W  końcówce roku 2022 liczba uczelni w Polsce zmniejszyła się o 10 w stosunku do poprzedniego roku, ale liczba studentów minimalnie wzrosła. Liczba uczelni publicznych od wielu lat pozostaje taka sama. Uczelni z MUCI trzymają się dobrze, statystyki rosną. Krótkie podsumowanie:

 • 67% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS (47,35% wszystkich uczelni),
 • 50% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów (24% wszystkich uczelni),
 • 7 uczelni z 8-miu największych (powyżej 20 tysięcy studentów) korzysta z systemu USOS, 18 uczelni z 36 (powyżej 10 tysięcy studentów),
 • 55% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.

Data dodania: 2023-12-12 22:28

No to mamy:

Najważniejsza zmiana: Termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.

Data dodania: 2023-06-01 09:00

Po ostatniej aktualizacji umów podpisanych przez MUCI z firmami zewnętrznymi aktualnie aktywne są umowy z następującymi firmami:

 • 1 marca 2022 - Bonasoft
 • 20 października 2021 - Sages
 • 3 września 2020 - American System
 • 20 czerwca 2018 - AtomScript
 • 24 kwietnia 2013 - OPTeam

Treść umów jest dostępna w dziale Sprawy organizacyjne -> Umowy i oferty biznesowe.

Data dodania: 2023-04-26 16:49

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy rejestrację na doroczne spotkanie Komisji ds. USOS, które odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2023 r. w Warszawie, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Rejestracja potrwa do 08.05.2023 r.  Zgodnie z wynikami ankiety z końca marca, konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego przez wszystkie osoby planujące udział w konferencji, zarówno stacjonarnie jak i zdalnie, ponieważ ankieta zawiera m.in. pytania o oczekiwania co do treści konferencji.

Udział w konferencji w trybie zdalnym jest bezpłatny. Zaznaczamy jednak, że część konferencji składać się będzie z równoległych spotkań w podgrupach tematycznych, których nie będziemy w stanie udostępniać dla uczestników zdalnych.

Udział w trybie stacjonarnym niestety wiąże się z kosztami, dlatego po raz pierwszy wprowadzamy opłatę rejestracyjną:

 • opłata rejestracyjna w wysokości 80 zł – udział podstawowy obejmujący stacjonarne uczestnictwo w konferencji oraz catering kawowy,
 • opłata rejestracyjna w wysokości 230 zł – udział rozszerzony obejmujący stacjonarne uczestnictwo w konferencji, catering kawowy oraz wieczorne spotkanie połączone z  kolacją w Restauracji Grill & Bar Osada (29.06.2023 - czwartek). Będzie to doskonała okazja do rozmowy w nieco mniej formalnych okolicznościach.

Uprzejmie prosimy o rejestrację uczestnictwa w trybie stacjonarnym dopiero po upewnieniu się, że jednostka zatrudnienia dysponuje niezbędnymi środkami. Zaznaczenie w formularzu uczestnictwa stacjonarnego jest równoznaczne ze zobowiązaniem do poniesienia kosztów. Opłata rejestracyjna w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi ze względu na koszty, które musimy ponieść jako organizator wydarzenia.

Liczba miejsc stacjonarnych ograniczona i w przypadku dużego zainteresowania będziemy zmuszeni priorytetowo potraktować osoby z uczelni mniej reprezentowanych w zgłoszeniach.

https://ankieter.uw.edu.pl/surveys/23801/

Data dodania: 2023-03-31 21:53

Przekazuję informację z Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie SIO-KReM.

Informujemy, że na stronie ICEiN (https://icein.gov.pl/sio-krem-usuniecie-numerow-pesel-kandydatow-z-poprzedniej-sesji-rekrutacyjnej/) oraz w Strefie Pracownika zamieściliśmy komunikat informujący użytkowników SIO-KReM, że 31 marca 2023 roku z list kandydatów zostaną usunięte pesele.

Nowy adres strony pomocy: https://pomoc.sio.gov.pl/uczelnie/.

Data dodania: 2023-03-04 10:09

Ciekawe wnioski wynikają z danych zebranych 1 marca 2023. Całkowita liczba IIA podpisanych przez obie strony wzrosła w skali globalnej w stosunku do 1 lutego 2023 o prawie 9 tysięcy umów, czyli ok. 15%. Liczba wszystkich IIA wzrosła o niecałe 9,5%, czyli tempo skutecznego podpisywania umów rośnie. Podobnie, choć mniej spektakularnie, rośnie liczba LA dla studentów wyjeżdżających i przyjeżdżającyh.

Na naszym polskim podwórku zmiana, UAM przeskoczyło UMK w liczbie skutecznie podpisanych umów i wskoczyło do pierwszej dziesiątki. Oto pierwsza dwudziestka.

Niestety z Ougoing LA jest dużo gorzej. Pozycję lidera zajmuje Universitat de Barcelona z liczbą 1350 zatwierdzonych LA. Z uczelni MUCI:

 • Pozycja 131: UW, 147, 307, 47,88%
 • Pozycja 169: UAM, 121, 475, 25,47%

Podobnie z Incoming LA. Pozycję lidera zajmuje Universitetet i Oslo (632 obsłużonych LA). Z uczelni MUCI:

 • Pozycja 25: UAM, 306, 437, 70,02%
 • Pozycja 33: UW, 284, 350, 81,14%
Data dodania: 2023-02-04 14:19

Z przyjemnością dzielę się z Państwem ostatnimi statystykami zebranymi w EWP przez Stats portal. Oto tabela pokazująca 23 uczelnie w sieci w kolejności od największej liczby IIA zatwierdzonych przez obie strony. Widać w tym gronie UW, UJ, UMK i UAM.

Niestety z Ougoing LA jest dużo gorzej. Pozycję lidera zajmuje Universitat de Barcelona z liczbą 1205 zatwierdzonych LA. Z uczelni MUCI:

 • Pozycja 139: UW, 136, 272, 50,00%
 • Pozycja 151: UAM, 125, 450, 27,78%

Podobnie z Incoming LA. Pozycję lidera zajmuje Universitetet i Oslo (601 obsłużonych LA). Z uczelni MUCI:

 • Pozycja 28: UAM, 296, 433, 68,36%
 • Pozycja 34: UW, 278, 338, 82,25%

Tutaj mamy niewykorzystany potencjał. Zatem zarówno gratuluję (IIA), jak i zachęcam do wzmożonego wysiłku (LA).

Data dodania: 2023-02-01 09:52

Mariusz Czerniak z UMK, jak co roku, przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z 31 grudnia 2021 roku, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 77 uczelni z USOS, teraz (styczeń 2023) jest już 87.

Pewien niepokojący trend dla szkolnictwa wyższego w Polsce jest wyraźnie zauważalny. Maleje liczba studentów. Maleje też liczba uczelni, ale może to akurat jest pozytywne. Uczelni z MUCI trzymają się dobrze, statystyki rosną. Krótkie podsumowanie:

 • 62% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
 • 45% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
 • 8 uczelni z 10-ciu największych (powyżej 20 tysięcy studentów) korzysta z systemu USOS,
 • 53% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.

Data dodania: 2022-12-06 08:37

Dziękuję Panu Markowi z PUT za przekazanie dobrej wiadomości. 'Pożyczyłam' sobie tytuł tej notatki z jego wpisu na stronie Forum Dziekanatów :)

Wreszcie przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji przeszedł projekt ustawy o aplikacji mObywatel.Długo o to zabiegaliśmy (ramię w ramię z Forum Dziekanatów) i wreszcie jest. mLegitymacja może być wydawana niezależnie od ELS, a nawet musi, jeśli student sobie tego zażyczy. Tak jak pisze Pan Marek w cytowanym wpisie, są jeszcze problemy do rozwiązania, ale one nie dotyczą wszystkich uczelni.

Musimy się wspólnie zastanowić jak ta zmiana wpłynie na nasze USOS-owe rozwiązania.

Data dodania: 2022-10-18 19:03

W imieniu partnera MUCI, firmy Sylabus.org, zapraszamy na następujące wydarzenie.

Kiedy: 26 października 2022, godz. 10:00-11:30

Gdzie: Platforma ZOOM. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób.

Harmonogram spotkania

Wprowadzenie (5 min)

 • czym jest system Sylabus,
 • określenie miejsca systemu Sylabus w ekosystemie USOS.

Proces wdrożenia i korzyści dla uczelni (15 min)

 • prezentacja modelu współpracy,
 • omówienie procesu wdrożenia,
 • przewidywany czas zasilenia systemu danymi,
 • utrzymanie systemu (techniczne i merytoryczne),
 • integracja z USOS.

Procesy biznesowe (30-45 min)

Omówienie podstawowych procesów/funkcjonalności, które w trakcie zarządzania dokumentacją programów studiów usprawnia/automatyzuje Sylabus:

 • zarządzanie ofertą edukacyjną w ramach poszczególnych cykli dydaktycznych, w tym:
  • zarządzanie programami studiów,
  • zarządzanie planami studiów,
  • zarządzanie kartami zajęć (sylabusami),
 • monitoring procesów zarządzania (analiza logów, status wypełnienia dokumentu w przypadku kart zajęć),
 • analiza programów studiów pod kątem wymogów wewnętrznych uczelni, wymogów ministerialnych/ akredytacyjnych, standardów kształcenia (dotyczy tylko kierunków objętych standardami),
 • panel integracji z USOS.

Dyskusja (15 min)