Kalendarium

Data dodania: 2023-03-04 10:09

Ciekawe wnioski wynikają z danych zebranych 1 marca 2023. Całkowita liczba IIA podpisanych przez obie strony wzrosła w skali globalnej w stosunku do 1 lutego 2023 o prawie 9 tysięcy umów, czyli ok. 15%. Liczba wszystkich IIA wzrosła o niecałe 9,5%, czyli tempo skutecznego podpisywania umów rośnie. Podobnie, choć mniej spektakularnie, rośnie liczba LA dla studentów wyjeżdżających i przyjeżdżającyh.

Na naszym polskim podwórku zmiana, UAM przeskoczyło UMK w liczbie skutecznie podpisanych umów i wskoczyło do pierwszej dziesiątki. Oto pierwsza dwudziestka.

Niestety z Ougoing LA jest dużo gorzej. Pozycję lidera zajmuje Universitat de Barcelona z liczbą 1350 zatwierdzonych LA. Z uczelni MUCI:

 • Pozycja 131: UW, 147, 307, 47,88%
 • Pozycja 169: UAM, 121, 475, 25,47%

Podobnie z Incoming LA. Pozycję lidera zajmuje Universitetet i Oslo (632 obsłużonych LA). Z uczelni MUCI:

 • Pozycja 25: UAM, 306, 437, 70,02%
 • Pozycja 33: UW, 284, 350, 81,14%
Data dodania: 2023-02-04 14:19

Z przyjemnością dzielę się z Państwem ostatnimi statystykami zebranymi w EWP przez Stats portal. Oto tabela pokazująca 23 uczelnie w sieci w kolejności od największej liczby IIA zatwierdzonych przez obie strony. Widać w tym gronie UW, UJ, UMK i UAM.

Niestety z Ougoing LA jest dużo gorzej. Pozycję lidera zajmuje Universitat de Barcelona z liczbą 1205 zatwierdzonych LA. Z uczelni MUCI:

 • Pozycja 139: UW, 136, 272, 50,00%
 • Pozycja 151: UAM, 125, 450, 27,78%

Podobnie z Incoming LA. Pozycję lidera zajmuje Universitetet i Oslo (601 obsłużonych LA). Z uczelni MUCI:

 • Pozycja 28: UAM, 296, 433, 68,36%
 • Pozycja 34: UW, 278, 338, 82,25%

Tutaj mamy niewykorzystany potencjał. Zatem zarówno gratuluję (IIA), jak i zachęcam do wzmożonego wysiłku (LA).

Data dodania: 2023-02-01 09:52

Mariusz Czerniak z UMK, jak co roku, przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z 31 grudnia 2021 roku, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 77 uczelni z USOS, teraz (styczeń 2023) jest już 87.

Pewien niepokojący trend dla szkolnictwa wyższego w Polsce jest wyraźnie zauważalny. Maleje liczba studentów. Maleje też liczba uczelni, ale może to akurat jest pozytywne. Uczelni z MUCI trzymają się dobrze, statystyki rosną. Krótkie podsumowanie:

 • 62% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
 • 45% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
 • 80 uczelni z 10-tu największych (powyżej 20 tysięcy studentów) korzysta z systemu USOS,
 • 53% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.

Data dodania: 2022-12-06 08:37

Dziękuję Panu Markowi z PUT za przekazanie dobrej wiadomości. 'Pożyczyłam' sobie tytuł tej notatki z jego wpisu na stronie Forum Dziekanatów :)

Wreszcie przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji przeszedł projekt ustawy o aplikacji mObywatel.Długo o to zabiegaliśmy (ramię w ramię z Forum Dziekanatów) i wreszcie jest. mLegitymacja może być wydawana niezależnie od ELS, a nawet musi, jeśli student sobie tego zażyczy. Tak jak pisze Pan Marek w cytowanym wpisie, są jeszcze problemy do rozwiązania, ale one nie dotyczą wszystkich uczelni.

Musimy się wspólnie zastanowić jak ta zmiana wpłynie na nasze USOS-owe rozwiązania.

Data dodania: 2022-10-18 19:03

W imieniu partnera MUCI, firmy Sylabus.org, zapraszamy na następujące wydarzenie.

Kiedy: 26 października 2022, godz. 10:00-11:30

Gdzie: Platforma ZOOM. W spotkaniu uczestniczyło 88 osób.

Harmonogram spotkania

Wprowadzenie (5 min)

 • czym jest system Sylabus,
 • określenie miejsca systemu Sylabus w ekosystemie USOS.

Proces wdrożenia i korzyści dla uczelni (15 min)

 • prezentacja modelu współpracy,
 • omówienie procesu wdrożenia,
 • przewidywany czas zasilenia systemu danymi,
 • utrzymanie systemu (techniczne i merytoryczne),
 • integracja z USOS.

Procesy biznesowe (30-45 min)

Omówienie podstawowych procesów/funkcjonalności, które w trakcie zarządzania dokumentacją programów studiów usprawnia/automatyzuje Sylabus:

 • zarządzanie ofertą edukacyjną w ramach poszczególnych cykli dydaktycznych, w tym:
  • zarządzanie programami studiów,
  • zarządzanie planami studiów,
  • zarządzanie kartami zajęć (sylabusami),
 • monitoring procesów zarządzania (analiza logów, status wypełnienia dokumentu w przypadku kart zajęć),
 • analiza programów studiów pod kątem wymogów wewnętrznych uczelni, wymogów ministerialnych/ akredytacyjnych, standardów kształcenia (dotyczy tylko kierunków objętych standardami),
 • panel integracji z USOS.

Dyskusja (15 min)

Data dodania: 2022-09-12 08:05

Spotkanie w sprawie Elektronicznej Teczki Studenta

Czas się spotkać, ustalić ramowy harmonogram prac, podzielić zadania.

Zapraszam wszystkie uczelnie, które chcą z nami aktywnie współpracować w rozwijaniu Elektronicznej Teczki Studenta na spotkanie w dniu 17 października 2022, godz. 9-13 (z krótką przerwą w środku). Spotkanie będzie zdalne, a jeśli ktoś chciałby przyjechać do Warszawy, to hybrydowe.

Materiały do spotkania będziemy gromadzić w wątku https://redmine.usos.edu.pl/issues/33481. Tam też znajdą Państwo link do spotkania (już jest dostępny).

Data dodania: 2022-09-11 13:32

Projekt eSignForStudy dobiega końca. Być może pamiętają Państwo, że dwukrotnie spotykaliśmy się w ramach projektu:

Teraz chcielibyśmy się spotkać ponownie, żeby zademonstrować efekty końcowe. Spotkanie odbędzie się w formule on-line 26 września 2022, w godz. 14:00-16:00.

Harmonogram:

 • Welcome, Introductions & High Level Overview (ECCA)
 • Demo – Final Results (UW/OPTeam/CVUT)
 • Q&A (UW/OPTeam/CVUT)

Dokumentacja dostępna w portalu USOS:

eSign ForStudy Newsletter: September 2022

Serdecznie zapraszamy.

Data dodania: 2022-05-21 14:02

W dniu 18.05.2022 odbyła się konferencja końcowa projektu EDSSI, w którym uczestniczy Uniwersytet Warszawski, a zadania projektu realizuje Zespół Roboczy ds. USOS, por. https://www.usos.edu.pl/international-cooperation. W ramach projektu są kontynuowane prace nad siecią Erasmus Without Paper, więc dotyczy to wszystkich polskich uczelni uczestniczących w programie Erasmus+.

Nagranie z sesji plenarnej konferencji końcowej można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=-yEej1t0YMM. Poza sesją były jeszcze spotkania robocze, ale ich nie nagrywano. Zdjęcia można znaleźć na Facebooku.

Data dodania: 2022-05-14 20:43

Spotkanie Komisji ds. USOS, 27-30 czerwca 2022, po raz trzeci zdalnie.

Wstępnie planujemy kilka sesji tematycznych w dniach 27-30 czerwca. Raczej chcielibyśmy się trzymać Państwa godzin pracy, czyli nie wychodzić poza przedział czasowy 9-16. Zaproponujemy kilka sesji 1-godzinnych lub 1,5-godzinnych, z krótką przerwą pomiędzy.

Tematy do dyskusji można zgłaszać w wątku w redmine: #32787.

Data dodania: 2022-05-05 07:24

MUCI zajęło stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (nr UD266) zawierającego propozycje przepisów umożliwiających szersze wykorzystanie systemów teleinformatycznych uczelni do elektronicznego doręczania pism.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: Stanowisko MUCI w przedmiocie zmian w ustawie PSWiN (2.05.2022).