Kalendarium

Data dodania: 2017-05-19 21:28

Zapraszamy na spotkanie dla uczelni z USOS uczestniczących w programie MOST, które odbędzie się w Warszawie w dniu 12 czerwca 2017. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.usos.edu.pl/node/3779/spotkanie-dla-uczelni-z-usos-uczestniczacych-w-programie-most.

Data dodania: 2017-03-31 09:15

Zachęcamy do przeczytania artykułu "Pakiet e-usług dla UW", który ukazał się w najnowszym numerze pisma uczelni "UW". Artykuł znajduje się na stronach 22-23 i dotyczy e-usług, które zostaną zrealizowane w ramach projektu RPO-WM-2.1.1 (2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych”). Te e-usługi, które w ramach projektu będzie realizował Zespół Roboczy ds USOS trafią do wszystkich uczelni USOS-owych, partnerów w ramach konsorcjum MUCI. Strona domowa projektu jest dostępna pod adresem: http://www.euslugi.uw.edu.pl/.

Data dodania: 2017-03-11 21:41

Mariusz Czerniak z UMK przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z roku 2015, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 48 uczelni z USOS, teraz (styczeń 2017) są już 53. Te liczby robią wrażenie. Jest nas z każdym rokiem coraz więcej. Krótkie podsumowanie:

  • 49% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
  • 30% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
  • 5 uczelni z 7-miu największych korzysta z systemu USOS,
  • 33% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.

Data dodania: 2017-03-11 16:33

Rok 2016 zamknęliśmy liczbą 51 uczelni, doszła Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron”.

W styczniu 2017 na USOS zdecydowały się dwie kolejne uczelnie:

  • Uniwersytet Gdański,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Uniwersytet Gdański jest pierwszą uczelnią z Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny z Krakowa jest piątą uczelnią krakowską.

Data dodania: 2016-07-03 22:36

Do grona uczelni stowarzyszonych MUCI przystąpiły dwie kolejne:

  1. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - pierwsza uczelnia teatralna,
  2. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Tym samym osiągnęliśmy stan 50 uczelni w konsorcjum (13 udziałowców i 37 stowarzyszonych). Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku wkroczymy w drugą 50-kę :)

Data dodania: 2015-09-05 22:41

Do grona uczelni stowarzyszonych przystąpiła pierwsza uczelnia plastyczna - ASP w Katowicach. To trzecia uczelnia z Katowic (obok Uniwersytetu Śląskiego i AWF).

Data dodania: 2015-08-12 19:30

NA USOS DEMO została postawiona instalacja APD zintegrowana s systemem antyplagiatowym OSA. Więcej informacji o USOS DEMO można znaleźć na stronie https://www.usos.edu.pl/usos-demo.

Data dodania: 2015-08-03 20:39

Do grona uczelni USOS-owych dołączyła druga uczelnia muzyczna i trzecia uczelnia z Bydgoszczy (nie licząc Uniwersytetu Medycznego, który stał się częścią UMK, a jest zlokalizowany w Bydgoszczy). Mowa o Akademii Muzycznęj imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Data dodania: 2015-07-22 19:54

Dzisiaj ruszyło oficjalnie USOS DEMO w chmurze. Informacje na temat dostępu do USOS DEMO można znaleźć na ogólnodostępnej stronie: https://www.usos.edu.pl/usos-demo. Serwis jest przewidziany jako środowisko testowe, szkoleniowe, reklamówka USOS dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do konsorcjum, środowisko testowe dla zewnętrznych dostawców oprogramowania, którzy chcą swoje aplikacje integrować z USOS. Sukcesywnie będziemy dołączać do USOS DEMO kolejne aplikacje webowe z rodziny USOS.

Data dodania: 2015-07-17 23:17

Do grona uczelni stowarzyszonych z MUCI dołączyły dwie kolejne: