Kalendarium

Data dodania: 2019-01-29 16:14

Witamy APS w sklepie - to dziewiąta instalacja. Kto będzie dziesiąty?

Data dodania: 2019-01-22 22:36

Mariusz Czerniak z UMK przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z roku 2017, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy były 54 uczelnie z USOS, teraz (styczeń 2019) jest 61. Krótkie podsumowanie:

  • 54% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
  • 34% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
  • 11 uczelni z 14-tu największych (powyżej 20 tys. studentów) korzysta z systemu USOS,
  • 30% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.

Data dodania: 2019-01-22 21:18

Mobilny USOS trafił do UAM w Poznaniu. W sklepie prezentujemy się coraz bardziej imponująco.

Mobilny USOS w Google Play

 

Data dodania: 2019-01-18 19:40

Mobilny USOS trafił do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To już siódma instalacja. Teraz czekamy na wdrożenie w UAM.

Data dodania: 2019-01-14 08:36

Mobilny USOS trafił do Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. To już szósta instalacja. Za chwilę do sklepu trafią dwie kolejne.

Data dodania: 2019-01-07 14:42

Mobilny USOS trafił na UMCS.

Data dodania: 2018-12-21 23:00

W dniach 12-13 grudnia 2018 w Ghent (Belgia) odbyła się konferencja inaugurująca sieć EWP (EWP Network). EWP czyli Erasmus Without Paper to projekt międzynarodowy, którego celem jest wytworzenie platformy do elektronicznego przekazywania danych  o mobilnościach studentów. W projekcie uczestniczy Uniwersytet Warszawski. Efektem projektu jest moduł EWP będący integralną częścią USOS. Moduł był prezentowany podczas konferencji. Partnerzy w projekcie demonstrowali funkcjonowanie sieci. Pokazano kilka scenariuszy związanych z realizacją mobilności. Na stronie https://www.youtube.com/watch?time_continue=11068&v=egr8twOOhFE jest dostępne nagranie z przebiegu pierwszego dnia konferencji, pokaz działania sieci, w tym USOS, jest widoczny na filmie w czasie od 2:11:00 do 3:06:00.

Więcej szczegółów o konferencji można znaleźć na stronie https://www.erasmuswithoutpaper.eu/launch-conference.

Prezentacja ze strony https://www.erasmuswithoutpaper.eu/sites/default/files/launch-conference/13_EWP_anatomy.pdf zawiera kilka ekranów z USOS.

 

EWP Launch conference - DEMO 1

 

EWP Launch conference - DEMO 2

 

Data dodania: 2018-12-21 22:36

W dniach 4-5 grudnia 2018 po raz drugi odbyło się organizowane przez SGH Forum Dziekanatów. Program tegorocznego forum jest dostępny na stronie: http://dziekanaty.pl/forum-dziekanat%C3%B3w-4-5122018. USOS był obecny na Forum podczas warsztatów :

  1. Internacjonalizacja a informatyzacja, czyli czy jest możliwy Erasmus Bez Papieru (Janina Mincer-Daszkiewicz) - prezentacja.
  2. Wsparcie informatyczne dla systemu pomocy materialnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Janina Mincer-Daszkiewicz, Łukasz Krawiranda, Natalia Wojciechowska).

Forum Dziekanatów - warsztaty

Data dodania: 2018-12-07 19:44

Czwarta uczelnia udostępniła swoim studentom Mobilny USOS. Jest to Politechnika Warszawska.

Nad wersją Mobilnego USOS na iOS pracujemy.

Data dodania: 2018-11-19 22:20

Do sklepu Google Play trafił Mobilny USOS dla Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.