Kalendarium

Data dodania: 2008-01-01 02:00

Zostały zarejestrowane dwie nowe domeny: http://www.muci.edu.pl (strona Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji) i http://www.usos.edu.pl (strona projektu USOS - czyli ta strona). Dostępny jest także alias: http://usos.edu.pl.

Data dodania: 2007-10-25 02:00

Powstała aplikacja biurokarier.edu.pl - ogólnopolska platforma dla pracodawców, studentów i absolwentów zarejestrowanych w Akademickich Biurach Karier. Aplikacja jest przystosowana do współpracy z wdrożonymi na uczelniach instancjami USOS, z których może pobierać aktualne dane studentów i absolwentów. Platforma rozwijana będzie w ramach odrębnego od USOS projektu z własnym finansowaniem.>

Data dodania: 2007-07-02 02:00

Europejska organizacja zajmująca się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems) przyznała Międzyuniwersyteckiemu Centrum Informatyzacji za Uniwersytecki System Obsługi Studiów prestiżową nagrodę EUNIS Elite Award of Excellence. Załączamy zgłoszenie, którze było podstawą przyznania nagrody.

Data dodania: 2007-03-30 02:00

Powstało APD (Archiwum Prac Dyplomowych) - serwis pełniący funkcję katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych.

Data dodania: 2006-06-15 02:00

Krajowy Rejestr Matur (KReM) to ogólnopolskie repozytorium wyników matur i numerów PESEL tych maturzystów, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Dane o wynikach matur uzupełniane są w serwisie bezpośrednio przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Powstanie systemu KReM było możliwe dzięki podpisaniu umowy – 15 marca 2006 – między dyrektorami OKE a rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. W umowie UW zobowiązał się do wykonania systemu, zapewnienia środków niezbędnych do jego działania oraz administrowania nim. OKE natomiast zobowiązały się do przekazania do KReM wyników matur uczniów ze swoich okręgów.

Data dodania: 2005-02-01 02:00

System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) stał się oficjalnie częścią projektu USOS.

Data dodania: 2004-04-15 02:00

Powstał UL (Uniwersyteckie Lektoraty) - serwis internetowy oraz moduł USOS do rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie: lektoraty, zajęcia WF, egzaminy z języków obcych itp.

Data dodania: 2002-07-19 01:59

Pierwsze spotkanie Komisji do spraw USOS, Warszawa, 18 lipca 2002. Postulaty zmian w USOS zgłaszane przez członków Komisji

Data dodania: 2001-10-31 02:00

31 października 2001 - koniec projektu NET