Kalendarium

Data dodania: 2019-01-22 21:18

Mobilny USOS trafił do UAM w Poznaniu. W sklepie prezentujemy się coraz bardziej imponująco.

Mobilny USOS w Google Play

 

Data dodania: 2019-01-18 19:40

Mobilny USOS trafił do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To już siódma instalacja. Teraz czekamy na wdrożenie w UAM.

Data dodania: 2019-01-14 08:36

Mobilny USOS trafił do Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. To już szósta instalacja. Za chwilę do sklepu trafią dwie kolejne.

Data dodania: 2019-01-07 14:42

Mobilny USOS trafił na UMCS.

Data dodania: 2018-12-21 23:00

W dniach 12-13 grudnia 2018 w Ghent (Belgia) odbyła się konferencja inaugurująca sieć EWP (EWP Network). EWP czyli Erasmus Without Paper to projekt międzynarodowy, którego celem jest wytworzenie platformy do elektronicznego przekazywania danych  o mobilnościach studentów. W projekcie uczestniczy Uniwersytet Warszawski. Efektem projektu jest moduł EWP będący integralną częścią USOS. Moduł był prezentowany podczas konferencji. Partnerzy w projekcie demonstrowali funkcjonowanie sieci. Pokazano kilka scenariuszy związanych z realizacją mobilności. Na stronie https://www.youtube.com/watch?time_continue=11068&v=egr8twOOhFE jest dostępne nagranie z przebiegu pierwszego dnia konferencji, pokaz działania sieci, w tym USOS, jest widoczny na filmie w czasie od 2:11:00 do 3:06:00.

Więcej szczegółów o konferencji można znaleźć na stronie https://www.erasmuswithoutpaper.eu/launch-conference.

Prezentacja ze strony https://www.erasmuswithoutpaper.eu/sites/default/files/launch-conference/13_EWP_anatomy.pdf zawiera kilka ekranów z USOS.

 

EWP Launch conference - DEMO 1

 

EWP Launch conference - DEMO 2

 

Data dodania: 2018-12-21 22:36

W dniach 4-5 grudnia 2018 po raz drugi odbyło się organizowane przez SGH Forum Dziekanatów. Program tegorocznego forum jest dostępny na stronie: http://dziekanaty.pl/forum-dziekanat%C3%B3w-4-5122018. USOS był obecny na Forum podczas warsztatów :

  1. Internacjonalizacja a informatyzacja, czyli czy jest możliwy Erasmus Bez Papieru (Janina Mincer-Daszkiewicz) - prezentacja.
  2. Wsparcie informatyczne dla systemu pomocy materialnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Janina Mincer-Daszkiewicz, Łukasz Krawiranda, Natalia Wojciechowska).

Forum Dziekanatów - warsztaty

Data dodania: 2018-12-07 19:44

Czwarta uczelnia udostępniła swoim studentom Mobilny USOS. Jest to Politechnika Warszawska.

Nad wersją Mobilnego USOS na iOS pracujemy.

Data dodania: 2018-11-19 22:20

Do sklepu Google Play trafił Mobilny USOS dla Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Data dodania: 2018-11-13 20:46

W dniu 13 listopada 2018 r. prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, podpisała cyfrowo w USOSweb partię decyzji administracyjnych dotyczących  przyznania bądź nieprzyznania stypendiów naukowych, inaugurując tym samym oficjalnie wersję modułu do podpisów cyfrowych decyzji administracyjnych powstającą w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”. Więcej o elektronicznym doręczaniu decyzji stypendialnych i projekcie e-usługi UW można przeczytać w artykule przygotowanym przez Biuro Prasowe UW i dostępnym w portalu UW.

Data dodania: 2018-10-30 20:09

unia_europejska_50px.png

euslugikolor_50px.png

Budynek MIM: https://www.mimuw.edu.pl/dojazd, sala 2180 w budynku: https://www.mimuw.edu.pl/plan-budynku#sala2180.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na konferencję dotyczącą najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie internetowej rekrutacji kandydatów na studia rozwijanych na rzecz środowiska przez Uniwersytet Warszawski. Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku w Warszawie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie systemu rekrutacji kandydatów na studia, systemu rekrutacji na studia krótkoterminowe i staże pracownicze (mobilność studentów i pracowników w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz usługi umożliwiającej uczelniom hostowanie systemu rekrutacyjnego na oferowanej przez UW platformie chmurowej. Wszystkie wymienione usługi powstają w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Beneficjentami projektu, a więc użytkownikami e-usług, mają być w pierwszej kolejności uczelnie województwa mazowieckiego, ale naszymi rozwiązaniami pragniemy zainteresować także inne uczelnie w Polsce, w szczególności uczelnie zrzeszone w konsorcjum MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji). Oferta obejmuje możliwość korzystania z powstających na UW systemów rekrutacji kandydatów, zarówno instalowanych lokalnie na uczelniach, jak i udostępnianych przez UW jako usługa w chmurze (w modelu SaaS). Oferta w okresie trwania projektu jest bezpłatna.

Celem spotkania jest budowanie współpracy z uczelniami, szczególnie Mazowsza, które są zainteresowane skorzystaniem z e-usług rozwijanych przez UW. Planujemy omówienie funkcjonalności i doświadczeń zebranych podczas testów i pilotażowych wdrożeń, oraz dyskusję o oczekiwaniach przyszłych użytkowników i planach dalszego rozwoju.

Dla uczelni które nie miały wcześniej do czynienia z oprogramowaniem IRK będzie to szansa na poznanie tego oprogramowania pod kątem ewentualnego wdrożenia.

Dla uczelni które od lat funkcjonują w środowisku MUCI - będzie to możliwość do  zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami IRK i do zacieśniania współpracy.

Dla uczelni które są przywiązane do innych rozwiązań - będzie to okazja do poznania analogicznych działów innych uczelni i do wymiany doświadczeń.

Konferencja skierowana jest głównie do osób kierujących na uczelniach procesem rekrutacji na studia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” można znaleźć na stronie projektu.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2, w sali 2180.

wydzialMIM.JPEG

zdjecie_sali.jpg

 

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o rejestrowanie się pod adresem https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/119/. Rejestracja jest bezpłatna, uczestnikom zapewnimy lunch i dwie przerwy kawowe. Koszty przyjazdu i ewentualnego noclegu należy pokryć we własnym zakresie. Liczba uczestników jest ograniczona do ok. 100, ze względu na rozmiar sali, w której odbędzie się konferencja. Zdecydowane pierwszeństwo mają uczelnie z województwa mazowieckiego, ale w miarę wolnych miejsc zapraszamy także inne uczelnie. Wszystkich zarejestrowanych powiadomimy o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia.

Harmonogram konferencji

09:00-10:00 Rejestracja, powitalna kawa, możliwość rozmów z gospodarzami i uczestnikami konferencji

10:00-10:10 Powitanie uczestników przez Dziekana Wydziału MIM, prof. Pawła Strzeleckiego

10:10-10:30 Krótka prezentacja projektu "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” przez koordynatora projektu, dr Izabellę Bednarczyk-Bochenek (prezentacja).

10:30-11:45 IRK - funkcjonalności, nowe rozwiązania: prezentacja, dyskusja, wymiana doświadczeń (prezentacja, dokumentacja).

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 IRK dla studiów krótkoterminowych (dokumentacja).

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Chmura - technologi (prezentacja), Praktyczne i formalne aspekty użytkowania IRK i chmury w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu (prezentacja).

15:30-16:00 Dyskusja i wymiana doświadczeń