Kalendarium

Data dodania: 2009-06-08 02:00

Powstał Ankieter - serwis służący do przeprowadzania dowolnego rodzaju ankiet elektronicznych dla ogółu lub dowolnych podgrup społeczności uczelnianej.

Data dodania: 2009-05-22 14:00

W polskiej Wikipedii pojawił się wpis dotyczący USOS.

Data dodania: 2008-08-21 02:00

Wystartował projekt Mobility (The Mobility Project) mający na celu stworzenie wspierającej międzynarodową wymianę studencką sieci informatycznej, która ma umożliwiać współpracę stosowanych w różnych krajach systemów informatycznych do obsługi spraw studiów. Projekt został zapoczątkowany przez konsorcja MUCI (Polska) i Cineca (Włochy). Strona domowa projektu jest dostępna pod adresem http://usos.edu.pl/Mobility.

Data dodania: 2008-05-13 14:00

Uniwersytet Warszawski odwiedzili goście ze Szwecji związani z projektem LADOK - szwedzkim odpowiednikiem USOS. Wizyta została upamiętniona fotograficznie. Prezentacje gospodarzy spotkania:

Data dodania: 2008-04-01 02:00

Powstał Informator ECTS - serwis zawierający informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS.

Data dodania: 2008-01-01 02:00

Zostały zarejestrowane dwie nowe domeny: http://www.muci.edu.pl (strona Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji) i http://www.usos.edu.pl (strona projektu USOS - czyli ta strona). Dostępny jest także alias: http://usos.edu.pl.

Data dodania: 2007-10-25 02:00

Powstała aplikacja biurokarier.edu.pl - ogólnopolska platforma dla pracodawców, studentów i absolwentów zarejestrowanych w Akademickich Biurach Karier. Aplikacja jest przystosowana do współpracy z wdrożonymi na uczelniach instancjami USOS, z których może pobierać aktualne dane studentów i absolwentów. Platforma rozwijana będzie w ramach odrębnego od USOS projektu z własnym finansowaniem.>

Data dodania: 2007-07-02 02:00

Europejska organizacja zajmująca się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems) przyznała Międzyuniwersyteckiemu Centrum Informatyzacji za Uniwersytecki System Obsługi Studiów prestiżową nagrodę EUNIS Elite Award of Excellence. Załączamy zgłoszenie, którze było podstawą przyznania nagrody.

Data dodania: 2007-03-30 02:00

Powstało APD (Archiwum Prac Dyplomowych) - serwis pełniący funkcję katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych.

Data dodania: 2006-06-15 02:00

Krajowy Rejestr Matur (KReM) to ogólnopolskie repozytorium wyników matur i numerów PESEL tych maturzystów, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Dane o wynikach matur uzupełniane są w serwisie bezpośrednio przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Powstanie systemu KReM było możliwe dzięki podpisaniu umowy – 15 marca 2006 – między dyrektorami OKE a rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. W umowie UW zobowiązał się do wykonania systemu, zapewnienia środków niezbędnych do jego działania oraz administrowania nim. OKE natomiast zobowiązały się do przekazania do KReM wyników matur uczniów ze swoich okręgów.