Kalendarium

Data dodania: 2006-06-15 02:00

Krajowy Rejestr Matur (KReM) to ogólnopolskie repozytorium wyników matur i numerów PESEL tych maturzystów, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Dane o wynikach matur uzupełniane są w serwisie bezpośrednio przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Powstanie systemu KReM było możliwe dzięki podpisaniu umowy – 15 marca 2006 – między dyrektorami OKE a rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. W umowie UW zobowiązał się do wykonania systemu, zapewnienia środków niezbędnych do jego działania oraz administrowania nim. OKE natomiast zobowiązały się do przekazania do KReM wyników matur uczniów ze swoich okręgów.

Data dodania: 2005-02-01 02:00

System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) stał się oficjalnie częścią projektu USOS.

Data dodania: 2004-04-15 02:00

Powstał UL (Uniwersyteckie Lektoraty) - serwis internetowy oraz moduł USOS do rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie: lektoraty, zajęcia WF, egzaminy z języków obcych itp.

Data dodania: 2002-07-19 01:59

Pierwsze spotkanie Komisji do spraw USOS, Warszawa, 18 lipca 2002. Postulaty zmian w USOS zgłaszane przez członków Komisji

Data dodania: 2001-10-31 02:00

31 października 2001 - koniec projektu NET

Data dodania: 2001-09-17 02:00

Końcowe seminarium projektu NET, Warszawa, 17-18 września

Data dodania: 2001-03-14 02:00

Drugie seminarium projektu NET (14-16 marca 2001):

"Seminarium szkoleniowe: Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Centralna Rejestracja Kandydatów"

Data dodania: 2000-09-15 02:00

Rozpoczęcie wdrażania systemu na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego

Data dodania: 2000-02-25 02:00

Pierwsze seminarium projektu NET, Warszawa, 25-26 lutego