Użytkownicy

Użytkownicy Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów to uczelnie wyższe, które są w gronie udziałowców Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji lub uczelni stowarzyszonych z MUCI w ramach projektu USOS. Pełna lista udziałowców jest dostępna na stronach MUCI. Na niniejszej stronie przedstawiamy uczelnie, które uczestniczą w projekcie USOS i/lub projekcie IRK.

Szkoła wyższa, która decyduje się na wdrożenie USOS, dołącza tym samym do wielkiej prestiżowej rodziny - w rankingu uczelni akademickich przygotowanym przez portal Perspektywy.pl i Rzeczpospolitą uczelnie korzystające z USOS rokrocznie zajmują wysokie pozycje, w tym wszystkie trzy "medalowe" miejsca.

Na mapce zaznaczono uczelnie (w tym ich filie), które korzystają z oprogramowania dystrybuowanego przez MUCI. Lista uczelni z odnośnikami do ich stron i podziałem według statusu w MUCI oraz lista wdrożeń oprogramowania dystrybuowanego przez MUCI dostępne są na naszych stronach:


Pokaż USOS i IRK na uczelniach wyższych w Polsce na większej mapie