USOS DEMO

Dla kogo jest USOS DEMO?

USOS DEMO jest przeznaczone dla następujących grup użytkowników:

 1. Uczelni, które poszukują nowego systemu do obsługi toku studiów i pod tym kątem chcą lepiej poznać USOS i stowarzyszone z nim aplikacje. Prosimy o kontakt ze strony osób decyzyjnych na uczelni, ze służbowego adres e-mail.
 2. Uczelni, które są w konsorcjum MUCI i chciałyby skorzystać z USOS DEMO do wstępnego poznania nowych modułów, które na ich uczelni czekają na wdrożenie.
 3. Firm zewnętrznych, które integrują swoje oprogramowanie z USOS i chcą w tym celu skorzystać z instalacji na serwerze DEMO.

 

Dostęp do USOS DEMO

Żeby uzyskać dostęp do USOS DEMO, należy napisać do nas korzystając z formularza kontaktowego. Prześlemy dane konta umożliwiające logowanie do zewnętrznego CAS. Okienko logowania zewnętrznego CAS ma kolor czarny i tylko w takie okienko należy wpisywać przesłane dane.

Aplikacje wymagają dodatkowego logowania, to okienko ma kolor niebieski, w nie wpisujemy dane uwierzytelniania postaci (login1, login1) - zamiast 1 może być inny numer OS_ID osoby w bazie.

 

Dane testowe

Dane w aplikacjach testowych są losowe, nie należy doszukiwać się w nich prawidłowości czy związków z rzeczywistymi osobami. Dostęp do USOS DEMO z tymi samymi uprawnieniami ma wielu użytkowników, więc dane mogą się zmienić w dowolnym momencie.

 

Dostępne aplikacje webowe

Można zalogować się używając identyfikatora i hasła "login1" (bez cudzysłowu). Ten użytkownik jest superadministratorem, więc ma dostęp do panelu administracyjnego i w szczególności uprawnienia do przejmowania sesji dowolnego innego użytkownika. Jest też pracownikiem. Żeby obejrzeć interfejs studenta wystarczy znaleźć dowolnego studenta z grup zajęciowych użytkownika 1, skopiować numer przy nazwisku i przejąć jego sesję wprowadzając ten numer do pola "OS_ID użytkownika" w bloku "PRZEJĘCIE SESJI UŻYTKOWNIKA" w panelu administracyjnym.

USOSadm w Javie to powstająca nowa wersja systemu USOS dla administracji. Oferuje ok 35-40% funkcjonalności właściwego USOS, wykonanego w technologii Oracle Forms. USOSadm w Oracle Forms nie będzie dostępny w środowisku DEMO, gdyż wymaga instalacji oprogramowania po stronie użytkownika. Można zalogować się używając identyfikatora i hasła "login1" (bez cudzysłowu). Na razie wszystkie konta są związane w bazie z tym samym użytkownikiem USOS, w przyszłości przygotujemy więcej takich kont - po jednym dla każdej uczelni korzystającej z DEMO.

Archiwum Prac Dyplomowych nie udostępnia rzeczywistych prac dyplomowych, a jedynie kilka przykładowych plików PDF. Treści recenzji są zaszumione. Promotor pracy może wysłać ją do sprawdzenia do systemu antyplagiatowego OSA. OSA odeśle raport do APD, będzie on dostępny w interfejsie promotora.

System do ewaluacji pracowników i ocen okresowych. Użytkownik o identyfikatorze "login1" ma dostęp do panelu administratora i może nadawać uprawnienia innym użytkownikom. Można definiować ewaluacje dla jednostek 10000000, 11000000 i 35010000, bo tylko dla takich zdefiniowano komisję typu WKO. Dla 10000000 zdefiniowano także komisję WOKO.

Aplikacja jest w trakcie realizacji, ale została już uruchomiona produkcyjnie na kilku uczelniach (studia podyplomowe, studia doktoranckie, zapisy na kursy organizowane przez uczelnię, potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza uczelnią). Użytkownik "anonymous2@usos.pl" (hasło anonymous2) ma uprawnienia superadministratora i może nadawać role innym użytkownikom.

 

Serwisy dla twórców oprogramowania

 • USOS API
 • Baza danych USOS - tylko dla firm, które podpisały z MUCI umowę o współpracy.
 • APD z dostępem dla systemów antyplagiatowych - tylko dla firm, które podpisały z MUCI umowę o współpracy.

 

Serwisy pomocnicze w instalacji USOS DEMO

 • Centralny System Uwierzytelniania CAS.
 • Serwer raportów BIRT.
 • Migrator.

 

Środowisko systemowe instalacji USOS DEMO

 • System operacyjny Debian 8 "Jessie"
 • PHP 5.6
 • Apache 2.4
 • Apache Tomcat 7