USOS DEMO

Dla kogo jest USOS DEMO?

USOS DEMO jest przeznaczone dla następujących grup użytkowników:

 1. Uczelni, które poszukują nowego systemu do obsługi toku studiów i pod tym kątem chcą lepiej poznać USOS i stowarzyszone z nim aplikacje. Prosimy o kontakt ze strony osób decyzyjnych na uczelni, ze służbowego adres e-mail.
 2. Uczelni, które są w konsorcjum MUCI i chciałyby skorzystać z USOS DEMO do wstępnego poznania nowych modułów, które na ich uczelni czekają na wdrożenie.
 3. Firm zewnętrznych, które mają podpisaną umowę o współpracy z MUCI, integrują swoje oprogramowanie z USOS i chcą w tym celu skorzystać z instalacji na serwerze DEMO.

 

Dostęp do USOS DEMO

Żeby uzyskać dostęp do USOS DEMO, należy napisać do nas korzystając z formularza kontaktowego. Prześlemy dane konta umożliwiające logowanie do zewnętrznego CAS. Okienko logowania zewnętrznego CAS ma kolor czarny i tylko w takie okienko należy wpisywać przesłane dane.

Aplikacje wymagają dodatkowego logowania, to okienko ma kolor niebieski, w nie wpisujemy dane uwierzytelniania postaci (login1, login1) - zamiast 1 może być inny numer OS_ID osoby w bazie.

 

Dane testowe

Dane w aplikacjach testowych są losowe, nie należy doszukiwać się w nich prawidłowości czy związków z rzeczywistymi osobami. Dostęp do USOS DEMO z tymi samymi uprawnieniami ma wielu użytkowników, więc dane mogą się zmienić w dowolnym momencie.

 

Dostępne aplikacje webowe

Można zalogować się używając identyfikatora i hasła "login1" (bez cudzysłowu). Ten użytkownik jest superadministratorem, więc ma dostęp do panelu administracyjnego i w szczególności uprawnienia do przejmowania sesji dowolnego innego użytkownika. Jest też pracownikiem. Żeby obejrzeć interfejs studenta wystarczy znaleźć dowolnego studenta z grup zajęciowych użytkownika 1, skopiować numer przy nazwisku i przejąć jego sesję wprowadzając ten numer do pola "OS_ID użytkownika" w bloku "PRZEJĘCIE SESJI UŻYTKOWNIKA" w panelu administracyjnym.

USOSadm w Javie to powstająca nowa wersja systemu USOS dla administracji. Oferuje ok 60% funkcjonalności właściwego USOS, wykonanego w technologii Oracle Forms. USOSadm w Oracle Forms nie będzie dostępny w środowisku DEMO, gdyż wymaga instalacji oprogramowania po stronie użytkownika. Można zalogować się używając identyfikatora i hasła "login1" (bez cudzysłowu). Na razie wszystkie konta są związane w bazie z tym samym użytkownikiem USOS, w przyszłości być może przygotujemy więcej takich kont - po jednym dla każdej uczelni korzystającej z DEMO.

Archiwum Prac Dyplomowych nie udostępnia rzeczywistych prac dyplomowych, a jedynie kilka przykładowych plików PDF. Treści recenzji są zaszumione. Promotor pracy może wysłać ją do sprawdzenia do systemu antyplagiatowego OSA. OSA odeśle raport do APD, będzie on dostępny w interfejsie promotora.

System do ewaluacji pracowników i ocen okresowych. Użytkownik o identyfikatorze "login1" ma dostęp do panelu administratora i może nadawać uprawnienia innym użytkownikom. Można definiować ewaluacje dla jednostek 10000000, 11000000 i 35010000, bo tylko dla takich zdefiniowano komisję typu WKO. Dla 10000000 zdefiniowano także komisję WOKO.

System do przeprowadzania ankiet i głosowań. Użytkownik o identyfikatorze "login1" ma uprawnienia superadministratora i może nadawać uprawnienia administratora innym użytkownikom. Nowych administratorów dodaje się podając adres e-mail. W bazie DEMO adresy e-mail mają postać: kowalska<os_id>@usos.edu.pl lub kowalski<os_id>@usos.edu.pl. Wystarczy na liście wpisać domenę usos.edu.pl, a pojawi się lista użytkowników, z której można wybrać dowolną do dalszych testów. W aplikacji jest kilka przykładowych ankiet i grup docelowych.

System typu BI do analizy danych. Obecnie integruje dane z systemów IRK i USOS dotyczące wyników rekrutacji. Projekt UW, w trakcie rozwoju, na razie nie jest dystrybuowany do uczelni MUCI. Prezentuje zaszumione dane.

System rekrutacji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów: I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie, do Szkół Doktorskich, podyplomowe, a także wspierający zapisy na kursy organizowane przez uczelnię, czy potwierdzanie efektów uczenia się uzyskanych poza uczelnią. Użytkownik "test2@usos.pl" (hasło test2) ma uprawnienia superadministratora i może nadawać role innym użytkownikom.

Aplikacja umożliwiająca stosowanie podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych zgodnie z Rozporządzeniem i standardami eIDAS (składanie i/lub walidacja podpisu/pieczęci). Kilku użytkowników ma tam zdefiniowane konta.

USOS Doręczenia to aplikacja, który pełni rolę listonosza - na zlecenie innych aplikacji dokonuje elektronicznego doręczenia dokumentu zgodnie z KPA.

EDoK to rozbudowana elektroniczna teczka studenta.

Środowisko DEMO do testów EWP

Test installations of a student information system with the EWP connector and the mobility client, with most recent versions of IIA and LA APIs, and anonymized data are available for providers, see EWP DEMO testbed page.

 

Aplikacja mobilna

W uzasadnionych przypadkach możemy udostępnić aplikację Mobilny USOS, zintegrowaną z USOS API w instalacji DEMO.

 

Serwisy dla twórców oprogramowania

 • USOS API
 • Baza danych USOS - tylko dla firm, które podpisały z MUCI umowę o współpracy.
 • APD z dostępem dla systemów antyplagiatowych - tylko dla firm, które podpisały z MUCI umowę o współpracy.

 

Serwisy pomocnicze w instalacji USOS DEMO

 • Centralny System Uwierzytelniania CAS.
 • Serwer raportów BIRT.
 • Migrator.
 • MinIO.

 

Środowisko systemowe instalacji USOS DEMO

 • System operacyjny Debian GNU/Linux 11 (Bullseye)
 • PHP 7.4.33
 • Python 3.9.2
 • Apache 2.4.59
 • Apache Tomcat 9.0.43
 • Java 11
 • MariaDB 10.5.23
 • PostgreSQL 13.14