Członkowie MUCI z listą wdrożonego oprogramowania (wraz z odnośnikami do serwisów dostępnych publicznie)

Wdrożenia na polskich uczelniach oprogramowania dystrybuowanego przez MUCI (wraz z odnośnikami do serwisów dostępnych publicznie)

Lp. Uczelnia Data przystąpienia USOSadm USP FK USOSweb APD IRK Ankieter Mobilny USOS EVA SRS Planista SAD
      86 25 86 78 80 39 45/27 16 29 27 9
1. Uniwersytet Warszawski 2002-10-22 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS EVA SRS Tak PROD
2. Uniwersytet Łódzki 2002-10-22 Tak --- USOSweb APD IRK --- Android/iOS --- --- Tak  
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2002-10-22 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- SRS ---  
4. Uniwersytet Jagielloński 2002-10-22 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- SRS --- TEST
5. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2002-10-22 Tak --- USOSweb APD IRK --- Android/--- --- SRS ---  
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  2002-10-22

Tak

Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS EVA SRS ---  
7. Uniwersytet Śląski  2002-10-22 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- SRS --- CZEKA
8. Uniwersytet w Białymstoku  2002-10-22 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS EVA --- Tak  
9. Uniwersytet Opolski 2002-10-22 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- SRS Tak TEST
10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  2002-10-22 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/--- --- --- Tak  
11. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  2002-10-22 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS EVA --- --- TEST
12. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  2004-04-02 Tak --- USOSweb APD --- Ankieter Android/iOS --- SRS Tak  
13. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku  2004-04-28 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- Tak  
14. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2004-05-04 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/--- EVA --- ---  
15. Politechnika Częstochowska 2004-11-17 Tak --- USOSweb APD IRK --- Android/iOS --- --- ---  
16. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2005-04-22 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- SRS Tak CZEKA
17. Uniwersytet w Siedlcach 2005-08-11 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/--- --- --- ---  
18. Uniwersytet Wrocławski 2006-01-01 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- --- Tak  
19. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2006-01-02 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter ---/--- --- --- ---  
20. Politechnika Białostocka 2006-01-17 Tak Tak USOSweb APD IRK --- Android/iOS --- --- ---  
21. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu 2006-08-17 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- --- ---  
22. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 2007-04-03 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/--- --- SRS Tak  
23. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2007-03-12 Tak -- USOSweb APD IRK --- Android/--- --- --- Tak  
24. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2008-07-09 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter ---/--- --- --- ---  
25. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2009-07-03 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS EVA SRS Tak  
26. Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu 2009-07-31 Tak --- USOSweb APD --- --- ---/--- --- --- ---  
27. Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Warszawa) 2009-09-09 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
28. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 2009-10-27 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- --- ---  
29. Akademia Łomżyńska 2010-03-01 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- Tak  
30. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2010-03-23 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- --- Tak  
31. Politechnika Koszalińska 2010-03-25 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- --- Tak  
32. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu 2010-05-06 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
33. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 2012-02-03 Tak Tak USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
34. Politechnika Warszawska 2012-03-02 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- SRS Tak  
35. Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 2013-01-02 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- EVA --- ---  
36. Politechnika Opolska 2013-01-20 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- SRS --- TEST
37. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2013-03-27 Tak Tak USOSweb APD IRK --- Android/iOS --- --- ---  
38. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie 2013-05-14 Tak --- USOSweb --- IRK --- Android/--- --- --- Tak  
39. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 2013-05-17 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter ---/--- --- --- ---  
40. Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 2014-03-10 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
41. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 2014-07-01 Tak --- USOSweb APD IRK --- Android/--- EVA SRS Tak  
42. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu 2014-10-31 Tak --- USOSweb APD IRK --- Android/--- --- --- ---  
43. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2015-01-23 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/--- --- SRS Tak  
44. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2015-04-10 Tak Tak USOSweb APD IRK --- ---/--- --- SRS ---  
45. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 2015-05-19 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter ---/--- --- SRS ---  
46. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 2015-07-31 Tak --- USOSweb APD IRK --- Android/iOS --- SRS ---  
47. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 2015-08-20 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- EVA SRS ---  
48. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 2016-03-30 Tak --- USOSweb APD --- Ankieter Android/--- --- SRS Tak  
49. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 2016-04-05 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS EVA SRS Tak  
50. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron” 2016-11-15 Tak --- USOSweb --- --- --- ---/--- --- --- Tak  
51. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2017-01-04 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/--- --- --- ---  
52. Uniwersytet Bielsko-Bialski 2018-03-23 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/--- --- --- ---  
53. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie 2018-04-17 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter Android/--- --- --- ---  
54. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018-07-01 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter ---/--- EVA SRS Tak  
55. Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach 2018-07-02 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter ---/--- EVA --- ---  
56. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2018-07-02 Tak Tak USOSweb APD --- --- Android/--- --- SRS ---  
57. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile 2018-10-11 Tak Tak USOSweb APD IRK --- Android/--- EVA --- Tak  
58. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2018-11-30 Tak Tak USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
59. Politechnika Śląska 2019-02-06 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
60. Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie 2019-05-12 Tak --- USOSweb APD IRK --- Android/--- --- --- ---  
61. Olsztyńska Szkoła Wyższa 2019-07-01 Tak Tak USOSweb APD --- --- ---/--- --- --- ---  
62. Uniwersytet Ignatianum w Krakowie 2019-07-01 Tak Tak USOSweb APD IRK --- Android/--- --- SRS (sieć wewn) TAK  
63. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (Warszawa) 2019-10-02 Tak --- --- --- --- --- ---/--- --- --- ---  
64. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (Warszawa) 2019-10-04 Tak --- USOSweb APD --- --- ---/--- --- --- ---  
65. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie 2019-12-18 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
66. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 2020-05-15 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS --- --- ---  
67. Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych 2020-07-27 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
68. Politechnika Poznańska 2020-09-04 Tak Tak USOSweb APD IRK --- Android/iOS --- --- Tak TEST
69. Politechnika Wrocławska 2020-11-03 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter Android/iOS EVA SRS Tak TEST
70. Akademia Pożarnicza w Warszawie 2020-11-19 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- SRS Tak  
71. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021-01-05
(IRK), 2022-11-04 (USOS)
Tak --- --- --- IRK --- ---/--- --- --- ---  
72. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021-06-30
(tylko IRK)
--- --- --- --- IRK --- ---/--- --- --- ---  
73. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie 2021-07-09 Tak --- USOSweb --- IRK --- ---/--- --- --- ---  
74. Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 2021-10-01 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
75. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 2021-10-01 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter ---/--- EVA SRS ---  
76. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku 2021-10-29 Tak --- USOSweb APD IRK Ankieter ---/--- EVA SRS ---  
77. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie 2021-12-03 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
78. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021-12-06 Tak --- USOSweb --- IRK --- ---/--- --- --- ---  
79. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2021-12-28 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
80. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie 2022-01-28 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
81. Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu 2022-02-08 Tak --- USOSweb --- IRK --- ---/--- --- SRS ---  
82. Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa 2022-04-01 Tak --- USOSweb APD IRK --- ---/--- --- --- ---  
83. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2022-04-01 Tak --- USOSweb APD --- --- ---/--- --- --- ---  
84. Uniwersytet Morski w Gdyni 2022-08-05 Tak --- USOSweb --- IRK --- ---/--- --- --- ---  
85. Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu 2022-10-10 --- --- USOSweb --- IRK --- ---/--- --- --- ---  
86. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie 2022-12-07
(tylko IRK)
--- --- --- -- IRK --- ---/--- --- --- ---  
87. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022-12-22 Tak Tak USOSweb --- IRK i IRK --- ---/--- --- --- Tak  
88. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 2023-02-10 Tak Tak USOSweb APD IRK Ankieter ---/--- --- --- ---  
89. Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza 2023-03-31 Tak --- USOSweb APD --- --- ---/--- --- --- ---  
90. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2023-05-18 Tak --- USOSweb APD --- --- ---/--- --- --- ---  
91. Instytut Matematyczny PAN (Warszawa) 2023-10-01 --- --- --- --- --- --- ---/--- --- --- ---  
92. Wyższa Szkoła Straży Granicznej 2023-10-31 --- --- --- --- --- --- ---/--- --- --- ---  
93. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 2023-12-08 --- --- --- --- --- --- ---/--- --- --- ---  
94. Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 2024-01-18 --- --- --- --- --- --- ---/--- --- --- ---  
95. Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu 2024-02-01 --- --- --- --- --- --- ---/--- --- --- ---  
96. Uczelnia Łukaszewski 2024-04-05 --- --- --- --- --- --- ---/--- --- --- ---  
97. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu 2024-05-17 --- --- --- --- --- --- ---/--- --- --- ---