Aktualności - IRK

Data dodania: 2021-01-18 15:53

Webinarium jest przeznaczone dla tych uczelni, które chciałyby po raz pierwszy przeprowadzić rekrutacje w systemie IRK2 i są zainteresowane poznaniem głównych funkcjonalności systemu. Postaramy się pokazać typowe scenariusze, odpowiedzieć na pytania, wyjaśnić wątpliwości. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 27 stycznia w godz. 10:00-13:00.

Więcej informacji (harmonogram, nagranie ze spotkania) znajdą Państwo w portalu na stronie dostępnej po zalogowaniu.

Utworzyliśmy też wątek w redmine, do którego można wpisywać sugestie dotyczące zagadnień do omówienia lub konkretne pytania: https://redmine.usos.edu.pl/issues/29035.

Dziękujemy za udział w webinarium! Uczestniczyło w nim 145 osób.

Data dodania: 2021-01-02 10:22

Kontynuujemy przyjazną współpracę z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy BON wykonali ponownie audyt dostępności serwisu rekrutacyjnego IRK2. Aktualny raport (z dnia 23.12.2020) jest dostępny w Redmine. Uzyskaliśmy wynik końcowy 9,8 (na 10), potwierdzający zgodność IRK2 z wymaganiami WCAG 2.0/2.1. Gorące podziękowania należą się pracownikom BON (pod wodzą Pana Jacka Rymkiewicza) oraz Adamowi, który wprowadzał zmiany w życie. W ramach wątku #25618 do IRK2 została dodana strona dostępności serwisu (por. art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz. U. poz. 848) - każda uczelnia będzie musiała dostosować ją do własnych potrzeb.

Data dodania: 2020-01-22 16:36

Zakończyliśmy integrację IRK z Profilem Zaufanym (login.gov.pl). Najpierw odbyły się testy w środowisku DEMO (https://irk2.demo.usos.edu.pl), potem podłączyliśmy produkcyjną instalację Uniwersytetu Warszawskiego (https://irk.oferta.uw.edu.pl).

Otwiera się teraz wiele ciekawych możliwości wykorzystania tego faktu - kandydat na studia jest teraz osobą, której tożsamość została oficjalnie potwierdzona.

Data dodania: 2019-12-24 23:59

Z przyjemnością informuję, że IRK2 przeszła pomyślnie audyt dostępności wykonany przez pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskaliśmy (prawie) doskonały wynik końcowy 9,9 (na 10), potwierdzający zgodność IRK2 z wymaganiami WCAG 2.0/2.1. Gorące podziękowania należą się Panu Jackowi z BON, które cierpliwie wskazywał nam braki, a często także metody ich poprawienia, oraz Adamowi, który wprowadzał zmiany w życie.

Czeka nas jeszcze podpisanie Deklaracji Dostępności, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), zwanej "Ustawą o dostępności cyfrowej".

W kolejce do audytu czeka teraz Mobilny USOS.

Data dodania: 2019-09-07 18:23

unia_europejska_50px.png

euslugikolor_50px.png

Budynek MIM: https://www.mimuw.edu.pl/dojazd, sala 2180 w budynku: https://www.mimuw.edu.pl/plan-budynku#sala2180.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na drugą konferencję dotyczącą najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie internetowej rekrutacji kandydatów na studia rozwijanych na rzecz środowiska przez Uniwersytet Warszawski. Konferencja odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku w Warszawie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie systemu rekrutacji kandydatów na studia, systemu rekrutacji na studia częściowe (w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz usługi umożliwiającej uczelniom hostowanie systemu rekrutacyjnego na oferowanej przez UW platformie chmurowej. Wszystkie wymienione usługi powstają w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Beneficjentami projektu, a więc użytkownikami e-usług, mają być w pierwszej kolejności uczelnie województwa mazowieckiego, ale naszymi rozwiązaniami pragniemy zainteresować także inne uczelnie w Polsce, w szczególności uczelnie zrzeszone w konsorcjum MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji). Oferta obejmuje możliwość korzystania z powstających na UW systemów rekrutacji kandydatów, zarówno instalowanych lokalnie na uczelniach, jak i udostępnianych przez UW jako usługa w chmurze (w modelu SaaS). Oferta w okresie trwania projektu jest bezpłatna.

Systemy i rozwiązania będące przedmiotem konferencji były używane do rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 na ponad 20 uczelniach. System jest dojrzały i sprawdzony w boju, ale nadal będzie rozwijany, zatem warto wymienić doświadczenia i porozmawiać o planach na przyszłość.

Celem spotkania jest budowanie współpracy z uczelniami, szczególnie Mazowsza, które są zainteresowane skorzystaniem z e-usług rozwijanych przez UW.

 • Dla uczelni które nie miały wcześniej do czynienia z oprogramowaniem IRK będzie to szansa na poznanie tego oprogramowania pod kątem ewentualnego wdrożenia.
 • Dla uczelni które od lat funkcjonują w środowisku MUCI - będzie to możliwość do  zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami IRK i do zacieśniania współpracy.
 • Dla uczelni które są przywiązane do innych rozwiązań - będzie to okazja do poznania analogicznych działów innych uczelni i do wymiany doświadczeń.

Konferencja skierowana jest głównie do osób kierujących na uczelniach procesem rekrutacji na studia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” można znaleźć na stronie projektu.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2, w sali 2180.

wydzialMIM.JPEG

zdjecie_sali.jpg

 

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o rejestrowanie się pod adresem https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/137/. Rejestracja jest bezpłatna, uczestnikom zapewnimy lunch i przerwę kawową. Koszty przyjazdu i ewentualnego noclegu należy pokryć we własnym zakresie. Liczba uczestników jest ograniczona do ok. 80, ze względu na rozmiar sali, w której odbędzie się konferencja. Zdecydowane pierwszeństwo mają uczelnie z województwa mazowieckiego, ale w miarę wolnych miejsc zapraszamy także inne uczelnie. Wszystkich zarejestrowanych powiadomimy o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia.

A. Harmonogram spotkania w pigułce

 • 09:00-09:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa, rozmowy kuluarowe
 • 09:30-10:00 Część wstępna
 • 10:00-11:00 Część merytoryczna 1
 • 11:00-11:15 Przerwa kawowa
 • 11:15-12:00 Część merytoryczna 2
 • 12:00-13:00 Część merytoryczna 3
 • 13:00-14:00 Lunch, rozmowy kuluarowe
 • 14:00-15:00 Część merytoryczna 4
 • 15:00-15:30 Plany rozwoju IRK
 • 15:30-16:00 Część chmurowa

B. Szczegółowy harmonogram spotkania

Część wstępna (30 minut)
W tym bloku, po krótkim powitaniu, przedstawimy Państwu projekt "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją", w ramach którego powstaje IRK, IRK na potrzeby studiów częściowych i Chmura dla IRK.

Skomentujemy także przebieg tegorocznych rekrutacji przeprowadzonych w systemie IRK (na przykładzie UW i innych uczelni uczestniczących w spotkaniu).

Część merytoryczna
Proponujemy formę, która powinna być interesująca zarówno dla uczelni, które chcą poznać możliwości IRK, jak i tych, które już z niej korzystają. W kolejnych mini-sesjach tematycznych przedstawimy krótko określoną funkcjonalność systemu rekrutacji, a następnie w formie pytań i odpowiedzi będziemy rozmawiać o tym co się sprawdziło, co wymaga zmiany, co wymaga rozszerzenia. To nam w szczególności pozwoli pozbierać postulaty uczelni i zaplanować prace do wykonania przed kolejną rekrutacją.

 • Sesja 1 (60 min)
  • Definiowanie oferty (rekrutacja na różne rodzaje studiów)
  • Uprawnienia w systemie (role kontekstowe)
  • Ochrona danych osobowych, anonimizowanie danych
 • Sesja 2 (45 min)
  • Definiowanie rekrutacji
  • Przebieg rekrutacji
  • Komunikacja z kandydatami na studia
 • Sesja 3 (60 min)
  • Opłaty rekrutacyjne
  • Zgłoszenia rekrutacyjne
  • Zestawy pytań
  • Kwalifikacja kandydatów (formuły egzaminacyjne i rankingowe, priorytety)
 • Sesja 4 (60 min)
  • Raporty
  • Statystyki
  • Eksport, import danych
  • Integracja IRK z systemami zewnętrznymi (KReM, USOS, dostawcy tożsamości, login.gov.pl)
  • Rekrutacja na studia częściowe

Plany rozwoju IRK (30 minut)
Przedstawimy zarówno nasze plany (w tym integracja IRK z USOS, IRK dla programu MOST), jak i wymagania zabrane w trakcie sesji merytorycznych. Omówimy też tryb współpracy po zakończeniu projektu.

15:30-16:00 Część chmurowa
To zasadniczo sesja przeznaczona dla uczelni zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury UW pod IRK, ale zapraszamy wszystkich chętnych. O swoich doświadczeniach z chmurą na UW opowie uczelnia, która przeprowadziła w tej infrastrukturze tegoroczną rekrutację. Przedstawimy warunki korzystania z chmury w kolejnych latach, po zakończeniu projektu.

 

 

Data dodania: 2018-10-30 20:09

unia_europejska_50px.png

euslugikolor_50px.png

Budynek MIM: https://www.mimuw.edu.pl/dojazd, sala 2180 w budynku: https://www.mimuw.edu.pl/plan-budynku#sala2180.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na konferencję dotyczącą najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie internetowej rekrutacji kandydatów na studia rozwijanych na rzecz środowiska przez Uniwersytet Warszawski. Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku w Warszawie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie systemu rekrutacji kandydatów na studia, systemu rekrutacji na studia krótkoterminowe i staże pracownicze (mobilność studentów i pracowników w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz usługi umożliwiającej uczelniom hostowanie systemu rekrutacyjnego na oferowanej przez UW platformie chmurowej. Wszystkie wymienione usługi powstają w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Beneficjentami projektu, a więc użytkownikami e-usług, mają być w pierwszej kolejności uczelnie województwa mazowieckiego, ale naszymi rozwiązaniami pragniemy zainteresować także inne uczelnie w Polsce, w szczególności uczelnie zrzeszone w konsorcjum MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji). Oferta obejmuje możliwość korzystania z powstających na UW systemów rekrutacji kandydatów, zarówno instalowanych lokalnie na uczelniach, jak i udostępnianych przez UW jako usługa w chmurze (w modelu SaaS). Oferta w okresie trwania projektu jest bezpłatna.

Celem spotkania jest budowanie współpracy z uczelniami, szczególnie Mazowsza, które są zainteresowane skorzystaniem z e-usług rozwijanych przez UW. Planujemy omówienie funkcjonalności i doświadczeń zebranych podczas testów i pilotażowych wdrożeń, oraz dyskusję o oczekiwaniach przyszłych użytkowników i planach dalszego rozwoju.

Dla uczelni które nie miały wcześniej do czynienia z oprogramowaniem IRK będzie to szansa na poznanie tego oprogramowania pod kątem ewentualnego wdrożenia.

Dla uczelni które od lat funkcjonują w środowisku MUCI - będzie to możliwość do  zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami IRK i do zacieśniania współpracy.

Dla uczelni które są przywiązane do innych rozwiązań - będzie to okazja do poznania analogicznych działów innych uczelni i do wymiany doświadczeń.

Konferencja skierowana jest głównie do osób kierujących na uczelniach procesem rekrutacji na studia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” można znaleźć na stronie projektu.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2, w sali 2180.

wydzialMIM.JPEG

zdjecie_sali.jpg

 

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o rejestrowanie się pod adresem https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/119/. Rejestracja jest bezpłatna, uczestnikom zapewnimy lunch i dwie przerwy kawowe. Koszty przyjazdu i ewentualnego noclegu należy pokryć we własnym zakresie. Liczba uczestników jest ograniczona do ok. 100, ze względu na rozmiar sali, w której odbędzie się konferencja. Zdecydowane pierwszeństwo mają uczelnie z województwa mazowieckiego, ale w miarę wolnych miejsc zapraszamy także inne uczelnie. Wszystkich zarejestrowanych powiadomimy o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia.

Harmonogram konferencji

09:00-10:00 Rejestracja, powitalna kawa, możliwość rozmów z gospodarzami i uczestnikami konferencji

10:00-10:10 Powitanie uczestników przez Dziekana Wydziału MIM, prof. Pawła Strzeleckiego

10:10-10:30 Krótka prezentacja projektu "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” przez koordynatora projektu, dr Izabellę Bednarczyk-Bochenek (prezentacja).

10:30-11:45 IRK - funkcjonalności, nowe rozwiązania: prezentacja, dyskusja, wymiana doświadczeń (prezentacja, dokumentacja).

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:00 IRK dla studiów krótkoterminowych (dokumentacja).

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Chmura - technologi (prezentacja), Praktyczne i formalne aspekty użytkowania IRK i chmury w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu (prezentacja).

15:30-16:00 Dyskusja i wymiana doświadczeń

 

 

Data dodania: 2017-10-07 11:35

University of Warsaw together with MUCI (Consortium of Polish Higher Education Institutions) organizes a conference on central admission for higher education in Poland.

The conference will take place in Warsaw on November 14th, 2017 in Pałac Kazimierzowski, Senate meeting room, second floor, at the central campus of the University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw, Poland. The map is available at this address (number 1 on the map).

Pałac Kazimierzowski

Sala Senatu

Participants are kindly asked to register at the registration page. Registration is free of charge with coffee and lunch included, but participants are expected to pay for their own travelling costs. The number of participants is limited due to the size of the meeting room to app. 60-70 persons. The conference is in the first place directed to the vice rectors for student affairs of Polish higher education institutions and heads of admission offices. Expecially authorities from the Mazovia district are heartly welcome.

The main purpose of the conference is to start discussion among authorities from Polish HEIs, representatives of the Ministry of Science and Higher Education, and other stakeholders on the possibility to organize in Poland central admission for higher education, architecture of such admission and the roadmap.

The good starting point to such discussion would be to hear about the experience of other countries,  especially those which participate with UW and MUCI in the EMREX project, which aims to support digital transfer of student achievements and in such way easy delivery of trustful data to admission systems.

We invited experts from Norway, Finland, Sweden, Denmark to share with Poland their experience and expertise in business processes involved in central admission to higher education. The experts will tell us how those processes are organized in each country, how the central admission came to live, was this  governmental decision or rather bottom up initiative of the institutions themselves. They will talk about challenges which may be encountered on the way and will share with the audiece their personal opinions on pros and cons of the central admission. The information on IT support for the process will also be mentioned.

The presentations will be followed by the panel discussion with the invited guests and the audience.

Agenda

09:30-10:30 Coffee and registration, time for talks in the lobby or short trip around the campus

10:30-10:40 Welcome words by the hosts (Prof. Jolanta Choińska-Mika, Vice-Rector for Student Affairs and Quality of Teaching)

10:40-11:00 Why is this a good time to start discussion about central admission in Poland (Prof. Przemysław Korytkowski, advisory board for the Ministry of Science and Higher Education)

11:00-11:30 Central admission in Norway (Geir Vangen – CERES, University of Oslo)

11:30-12:00 Central admission in Sweden (Gunilla Hammarström, John Evans – Swedish Council of Education)

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Central admission in Finland - part 1 (Marcus Caselius - Finnish National Agency for Education), part 2 - Eva Raudasoja - University of Oulu)

13:30-14:00 Central admission in Denmark (Tine Bjerregaard - Danish Agency for Science and Higher Education)

14:00-14:30 Coffee

14:30-15:00 How EMREX may help in IT support for central admission (Janina Mincer-Daszkiewicz, Geir Vangen)

15:00-16:30 Panel discussion run by Prof. P. Korytkowski, panelists  - presenters from Norway, Sweden, Finland, Denmark, Prof. J. Choińska-Mika, Prof. M. Kręglewski (director of MUCI), Prof. S. Jackowski (KEJN)

Some photos from the conference.

The content of this page is available at the EMREX project web page, the short brochure with the invitation can be downloaded from this address.

Data dodania: 2017-05-19 21:28

Zapraszamy na spotkanie dla uczelni z USOS uczestniczących w programie MOST, które odbędzie się w Warszawie w dniu 12 czerwca 2017. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.usos.edu.pl/node/3779/spotkanie-dla-uczelni-z-usos-uczestniczacych-w-programie-most.

Data dodania: 2017-03-31 09:15

Zachęcamy do przeczytania artykułu "Pakiet e-usług dla UW", który ukazał się w najnowszym numerze pisma uczelni "UW". Artykuł znajduje się na stronach 22-23 i dotyczy e-usług, które zostaną zrealizowane w ramach projektu RPO-WM-2.1.1 (2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych”). Te e-usługi, które w ramach projektu będzie realizował Zespół Roboczy ds USOS trafią do wszystkich uczelni USOS-owych, partnerów w ramach konsorcjum MUCI. Strona domowa projektu jest dostępna pod adresem: http://www.euslugi.uw.edu.pl/.