Kalendarium

Data dodania: 2010-12-01 01:00

15 października 2010 roku MUCI podpisało list intencyjny z firmą Asseco.

Data dodania: 2010-11-26 11:32

Powstało oficjalne logo USOS: logo w różnych formatach.

Data dodania: 2010-01-01 02:00
Data dodania: 2009-06-08 02:00

Powstał Ankieter - serwis służący do przeprowadzania dowolnego rodzaju ankiet elektronicznych dla ogółu lub dowolnych podgrup społeczności uczelnianej.

Data dodania: 2009-05-22 14:00

W polskiej Wikipedii pojawił się wpis dotyczący USOS.

Data dodania: 2008-08-21 02:00

Wystartował projekt Mobility (The Mobility Project) mający na celu stworzenie wspierającej międzynarodową wymianę studencką sieci informatycznej, która ma umożliwiać współpracę stosowanych w różnych krajach systemów informatycznych do obsługi spraw studiów. Projekt został zapoczątkowany przez konsorcja MUCI (Polska) i Cineca (Włochy). Strona domowa projektu jest dostępna pod adresem http://usos.edu.pl/Mobility.

Data dodania: 2008-05-13 14:00

Uniwersytet Warszawski odwiedzili goście ze Szwecji związani z projektem LADOK - szwedzkim odpowiednikiem USOS. Wizyta została upamiętniona fotograficznie. Prezentacje gospodarzy spotkania:

Data dodania: 2008-04-01 02:00

Powstał Informator ECTS - serwis zawierający informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS.

Data dodania: 2008-01-01 02:00

Zostały zarejestrowane dwie nowe domeny: http://www.muci.edu.pl (strona Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji) i http://www.usos.edu.pl (strona projektu USOS - czyli ta strona). Dostępny jest także alias: http://usos.edu.pl.

Data dodania: 2007-10-25 02:00

Powstała aplikacja biurokarier.edu.pl - ogólnopolska platforma dla pracodawców, studentów i absolwentów zarejestrowanych w Akademickich Biurach Karier. Aplikacja jest przystosowana do współpracy z wdrożonymi na uczelniach instancjami USOS, z których może pobierać aktualne dane studentów i absolwentów. Platforma rozwijana będzie w ramach odrębnego od USOS projektu z własnym finansowaniem.>