Kalendarium

Data dodania: 2019-11-28 20:33

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Cyfrowa uczelnia: dydaktyka, zarządzanie, transfer wiedzy”, która odbędzie się 10 grudnia br. na Uniwersytecie Warszawskim. Wydarzenie będzie okazją do podsumowania projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” oraz prezentacji e-usług wypracowanych w ciągu dwóch lat jego trwania. Z powstałych na UW e-usług będą mogły skorzystać inne uczelnie wyższe.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak obowiązuje na nią rejestracja do dnia 9 grudnia 2019 r. Zachęcamy do zapisów za pomocą formularza rejestracji.

 • Termin: 10 grudnia 2019 r., godz. 10:00-16:00
 • Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (aula C), ul. Żwirki i Wigury 101
 • Program jest dostępny TUTAJ.

Zapraszamy!

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Prezentacje:

 1. USOSweb dla studentów i pracowników w aplikacji mobilnej
 2. E-rekrutacja kandydatów na studia poprzez system informatyczny
 3. System rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników
 4. Procedowanie elektroniczne wniosków o akademik, stypendia rektora i pomoc socjalną
 5. Rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze
Data dodania: 2019-11-23 10:32

W dniu 18 listopada 2019 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW odbyło się spotkanie robocze w sprawie standardu elektronicznej teczki studenta, zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów i MUCI. Punktem wyjściowym był materiał dotyczący specyfikacji prawnej elektronicznej teczki studenta opracowany przez zespół w składzie:

 • mgr Ewa Wiśniewska i dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska – Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
 • dr Janina Mincer-Daszkiewicz – Komisja ds. USOS, MUCI
 • mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska (AGH) – konsultacja prawnicza

Informacja o projekcie

W związku ze zmianą przepisów prawnych polegającą na wprowadzeniu możliwości prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej, co wynika z Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów 28.09.2018 z późn. zm., przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Dziekanatów oraz Komisji ds. USOS Międzyuniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji rozpoczęli w lipcu 2019 r. opracowywanie standardu elektronicznej teczki studenta. Standard takiej teczki powinien spełniać trzy rodzaje warunków:

 • formalno-prawne wymagane przepisami prawa powszechnego,
 • techniczne dla systemów informatycznych służących do obsługi toku studiów,
 • wynikające z organizacji pracy i regulacji wewnętrznych poszczególnych uczelni.

W ciągu ostatnich czterech miesięcy dokonaliśmy przeglądu stanu prawnego dotyczącego prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów, tak w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej; określiliśmy, jaki zestaw dokumentów powinien się w teczce znajdować, a także przeprowadziliśmy wstępne konsultacje z MNiSW. Kolejnym etapem prac nad standardem elektronicznej teczki studenta jest opracowanie rozwiązań informatycznych, które umożliwią jak najbardziej funkcjonalne sposoby wytwarzania i gromadzenia dokumentacji przebiegu studiów. W tym celu Stowarzyszenie Forum Dziekanatów oraz MUCI zorganizowało spotkanie robocze. Wzięli w nim udział przedstawicieli wszystkich stron, które mogą być zaangażowane we wdrażanie elektronicznej teczki studenta, a zatem informatyków z uczelni wdrażających, przedstawicieli producentów oprogramowania dla uczelni, a także specjalistów z zakresu cyfryzacji i prawa.

Wypracowany przez zespół standard elektronicznej teczki studenta zostanie opublikowany w dostępie ogólnym. Wychodzimy bowiem z założenia, że wspólne wypracowanie standardu elektronicznej teczki studenta nie tylko przyczyni się do oszczędności finansowych i ekologii, ale także ułatwi pracę osobom zajmującym się obsługą toku studiów, czyli nam  wszystkim.

Organizatorzy spotkania roboczego w sprawie e-teczki

Organizatorzy spotkania

Data dodania: 2019-11-09 09:44

W App Store pojawiły się dwie kolejne wersje Mobilnego USOS:

Już cztery uczelnie udostępnią aplikację na iOS, wkrótce dołączą kolejne. Niestety proces wystawiania aplikacji w App Store trwa dłużej niż w Google Play.

Data dodania: 2019-11-06 11:02

Składamy najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Forum Dziekanatów, które właśnie kończy 1 rok działalności (por. http://forum-dziekanatow.pl/index.php/skonczylismy-1-rok/).

Przyjaźnimy się od początku. Forum Dziekanatów, w osobie prof. Katarzyny Górak-Sosnowskiej było obecne na spotkaniu Komisji ds. USOS w czerwcu 2018 roku. Z kolei MUCI, w osobie dr Janiny Mincer-Daszkiewicz, prowadziło warsztaty o Internacjonalizacji w kontekście informatyzacji (w tym o projekcie Erasmus Without Paper) oraz (razem z Łukaszem Krawirandą i Natalią Wojciechowską) o Wsparciu informatycznym dla systemu pomocy materialnej  w ramach II ogólnopolskiej konferencji Forum Dziekanatów w roku 2018 (http://forum-dziekanatow.pl/index.php/ii-ogolnopolskie-forum-dziekanato…).  W ramach III ogólnopolskiej konferencji Forum Dziekanatów w roku 2019 (http://forum-dziekanatow.pl/index.php/wstepny-program-iii-ogolnopolskie…) Janina Mincer-Daszkiewicz opowie o integracji Mobilnego USOS z mLegitymacją.

Życzymy Szanownemu Jubilatowi (to znaczy ludziom, którzy za nim stoją) wielu kolejnych lat równie udanej działalności na rzecz środowiska, którego losy i im, i nam leży na sercu, choć w innym aspekcie.

Data dodania: 2019-11-05 19:34

Mobilny USOS od wersji 1.4.0 udostępnia kalendarz roku akademickiego. Wkrótce prawdziwa niespodzianka - integracja Mobilnego USOS z mLegitymacją. Zrobiliśmy to jako pierwsi w Polsce.

Data dodania: 2019-11-05 19:31

OPI PIB udostępniło w miarę pełną specyfikację formatu pliku masowego importu danych pracowniczych (wersja 8.0). Rozpoczęliśmy analizę zmian, potem zaprojektujemy nowe struktury tabel, następnie zmiany w interfejsie do wprowadzania danych i wreszcie w formularzu do eksportu danych z USOS do pliku. Prosimy o śledzenie dyskusji i aktywny w niej udział.

Data dodania: 2019-09-30 13:36

Kolejną uczelnią, która udostępniła studentom i pracownikom Mobilny USOS jest Politechnika Białostocka. To jest 16-ta instalacja.

Data dodania: 2019-09-23 22:25

Kolejną uczelnią, która udostępniła studentom i pracownikom Mobilny USOS jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. To jest 15-ta instalacja. Wkrótce pojawią się następne.

Kolejna udostępniana przez nas wersja Mobilnego USOS będzie miała kalendarz roku akademickiego. Prosimy o sprawne przekazywanie nowych wersji do sklepu.

Data dodania: 2019-09-07 18:23

unia_europejska_50px.png

euslugikolor_50px.png

Budynek MIM: https://www.mimuw.edu.pl/dojazd, sala 2180 w budynku: https://www.mimuw.edu.pl/plan-budynku#sala2180.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na drugą konferencję dotyczącą najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie internetowej rekrutacji kandydatów na studia rozwijanych na rzecz środowiska przez Uniwersytet Warszawski. Konferencja odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku w Warszawie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie systemu rekrutacji kandydatów na studia, systemu rekrutacji na studia częściowe (w ramach programów współpracy międzynarodowej) oraz usługi umożliwiającej uczelniom hostowanie systemu rekrutacyjnego na oferowanej przez UW platformie chmurowej. Wszystkie wymienione usługi powstają w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Beneficjentami projektu, a więc użytkownikami e-usług, mają być w pierwszej kolejności uczelnie województwa mazowieckiego, ale naszymi rozwiązaniami pragniemy zainteresować także inne uczelnie w Polsce, w szczególności uczelnie zrzeszone w konsorcjum MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji). Oferta obejmuje możliwość korzystania z powstających na UW systemów rekrutacji kandydatów, zarówno instalowanych lokalnie na uczelniach, jak i udostępnianych przez UW jako usługa w chmurze (w modelu SaaS). Oferta w okresie trwania projektu jest bezpłatna.

Systemy i rozwiązania będące przedmiotem konferencji były używane do rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 na ponad 20 uczelniach. System jest dojrzały i sprawdzony w boju, ale nadal będzie rozwijany, zatem warto wymienić doświadczenia i porozmawiać o planach na przyszłość.

Celem spotkania jest budowanie współpracy z uczelniami, szczególnie Mazowsza, które są zainteresowane skorzystaniem z e-usług rozwijanych przez UW.

 • Dla uczelni które nie miały wcześniej do czynienia z oprogramowaniem IRK będzie to szansa na poznanie tego oprogramowania pod kątem ewentualnego wdrożenia.
 • Dla uczelni które od lat funkcjonują w środowisku MUCI - będzie to możliwość do  zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami IRK i do zacieśniania współpracy.
 • Dla uczelni które są przywiązane do innych rozwiązań - będzie to okazja do poznania analogicznych działów innych uczelni i do wymiany doświadczeń.

Konferencja skierowana jest głównie do osób kierujących na uczelniach procesem rekrutacji na studia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” można znaleźć na stronie projektu.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Banacha 2, w sali 2180.

wydzialMIM.JPEG

zdjecie_sali.jpg

 

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o rejestrowanie się pod adresem https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/137/. Rejestracja jest bezpłatna, uczestnikom zapewnimy lunch i przerwę kawową. Koszty przyjazdu i ewentualnego noclegu należy pokryć we własnym zakresie. Liczba uczestników jest ograniczona do ok. 80, ze względu na rozmiar sali, w której odbędzie się konferencja. Zdecydowane pierwszeństwo mają uczelnie z województwa mazowieckiego, ale w miarę wolnych miejsc zapraszamy także inne uczelnie. Wszystkich zarejestrowanych powiadomimy o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia.

A. Harmonogram spotkania w pigułce

 • 09:00-09:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa, rozmowy kuluarowe
 • 09:30-10:00 Część wstępna
 • 10:00-11:00 Część merytoryczna 1
 • 11:00-11:15 Przerwa kawowa
 • 11:15-12:00 Część merytoryczna 2
 • 12:00-13:00 Część merytoryczna 3
 • 13:00-14:00 Lunch, rozmowy kuluarowe
 • 14:00-15:00 Część merytoryczna 4
 • 15:00-15:30 Plany rozwoju IRK
 • 15:30-16:00 Część chmurowa

B. Szczegółowy harmonogram spotkania

Część wstępna (30 minut)
W tym bloku, po krótkim powitaniu, przedstawimy Państwu projekt "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją", w ramach którego powstaje IRK, IRK na potrzeby studiów częściowych i Chmura dla IRK.

Skomentujemy także przebieg tegorocznych rekrutacji przeprowadzonych w systemie IRK (na przykładzie UW i innych uczelni uczestniczących w spotkaniu).

Część merytoryczna
Proponujemy formę, która powinna być interesująca zarówno dla uczelni, które chcą poznać możliwości IRK, jak i tych, które już z niej korzystają. W kolejnych mini-sesjach tematycznych przedstawimy krótko określoną funkcjonalność systemu rekrutacji, a następnie w formie pytań i odpowiedzi będziemy rozmawiać o tym co się sprawdziło, co wymaga zmiany, co wymaga rozszerzenia. To nam w szczególności pozwoli pozbierać postulaty uczelni i zaplanować prace do wykonania przed kolejną rekrutacją.

 • Sesja 1 (60 min)
  • Definiowanie oferty (rekrutacja na różne rodzaje studiów)
  • Uprawnienia w systemie (role kontekstowe)
  • Ochrona danych osobowych, anonimizowanie danych
 • Sesja 2 (45 min)
  • Definiowanie rekrutacji
  • Przebieg rekrutacji
  • Komunikacja z kandydatami na studia
 • Sesja 3 (60 min)
  • Opłaty rekrutacyjne
  • Zgłoszenia rekrutacyjne
  • Zestawy pytań
  • Kwalifikacja kandydatów (formuły egzaminacyjne i rankingowe, priorytety)
 • Sesja 4 (60 min)
  • Raporty
  • Statystyki
  • Eksport, import danych
  • Integracja IRK z systemami zewnętrznymi (KReM, USOS, dostawcy tożsamości, login.gov.pl)
  • Rekrutacja na studia częściowe

Plany rozwoju IRK (30 minut)
Przedstawimy zarówno nasze plany (w tym integracja IRK z USOS, IRK dla programu MOST), jak i wymagania zabrane w trakcie sesji merytorycznych. Omówimy też tryb współpracy po zakończeniu projektu.

15:30-16:00 Część chmurowa
To zasadniczo sesja przeznaczona dla uczelni zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury UW pod IRK, ale zapraszamy wszystkich chętnych. O swoich doświadczeniach z chmurą na UW opowie uczelnia, która przeprowadziła w tej infrastrukturze tegoroczną rekrutację. Przedstawimy warunki korzystania z chmury w kolejnych latach, po zakończeniu projektu.

 

 

Data dodania: 2019-07-11 20:22

Ustawa o dostępności nakłada na wytwórców oprogramowania określone obowiązki. Właśnie, z pomocą profesjonalnego grafika, pracujemy nad dostosowaniem Mobilnego USOS do wytycznych WCAG. Diabeł tkwi w szczegółach, nie każdy odcień czerwonego jest akceptowalny, ważny jest kontrast.

A oto work in progres ...

Mobilny USOS a WCAG