Kalendarium

Data dodania: 2021-04-21 07:45

Proszę zarezerwować termin na kolejne webinarium: środa 12 maja, godz. 10-12.

Spotkanie jest dedykowane dwóm grupom ludzi:

  • Część wprowadzająca: osoby z kręgów decyzyjnych, które zajmą się stroną formalną podłączenia centralnego systemu uwierzytelniania uczelni do Pionier.Id/eduGAIN.
  • Część techniczna: osoby, który zajmują się centralnym systemem uwierzytelniania uczelni od strony technicznej.

Cele, jakie chcemy osiągnąć:

  • Przekonać Państwa, że warto by, uczelnia podłączyła się do sieci Pionier.Id/eduGAIN.
  • Pokazać jak to zrealizować od strony formalnej.
  • Opowiedzieć o technicznej części operacji.

Szczegóły będą się pojawiać w portalu na stronie dostępnej po zalogowaniu.

Data dodania: 2021-03-19 21:54

W dniu 29 marca 2021, w godz. 10:00-11:00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Autenti.

Autenti to certyfikowany Dostawca Usług Zaufania wpisany na listę zaufania sporządzoną przez Narodowy Bank Polski. Firma dostarcza wszystkie trzy rodzaje podpisów elektronicznych (zwykły, zaawansowany i kwalifikowany) zdefiniowanych przez rozporządzenie unijne eIDAS. Są one dostępne w pełni on-line i można z nich korzystać przez platformę Autenti oraz w ramach integracji po API z wybranym systemem.

Podczas wydarzenia eksperci Autenti opowiedzą, jak wykorzystać podpisy elektroniczne w kontaktach ze studentami i pracownikami uczelni, którzy nie posiadają certyfikatów kwalifikowanych.

Korzystając z podpisów Autenti odbiorca dokumentu (np. student czy wykładowca) nie płaci za jego podpisanie i nie musi instalować żadnego oprogramowania. Co więcej, posiadanie przez niego konta na platformie Autenti również nie jest wymogiem.

Dla procesów wymagających podpisów kwalifikowanych zostanie zaprezentowane rozwiązanie bazujące na chmurowych podpisach kwalifikowanych bez dodatkowych czytników kryptograficznych, z możliwością nadawania dokumentów do podpisu dla innych osób.

Podczas spotkania zostaną poruszone aspekty prawne i te dotyczące bezpieczeństwa e-podpisu. Zostanie również przedstawiony przykład wdrożenia e-podpisu dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ze strony firmy Autenti w spotkaniu wezmą udział:

Data dodania: 2021-03-13 13:09

W ramach kolejnego webinarium chcemy omówić z Państwem projektowany moduł w USOSadm w Javie "Ewidencja dyplomów". Zapowiadaliśmy te plany w ramach webinarium poświęconego APD. Dyskusję nad modułem rozpoczęliśmy w redmine, wątek #26118 i podrzędne. Przeanalizowaliśmy wstępnie potrzeby uczelni, przygotowaliśmy projekt modelu danych i zmian w interfejsie. Chcemy podczas spotkania przedstawić wyniki tych prac i wysłuchać Państwa opinii. Mamy nadzieję, że dzięki temu z początkiem kwietnia będziemy mogli rozpocząć prace programistyczne.

Na spotkanie zapraszamy osoby, które są wpisane jako obserwatorzy do wątku #26118 i podrzędnych. Zakładamy, że to te osoby będą mogły wziąć aktywny udział w dyskusji i przekazać nam potrzeby swoich uczelni.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 22 marca 2021 w godz. 10:00-12:00.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w portalu w części dostępnej po zalogowaniu.

Data dodania: 2021-03-06 15:07

Kolejne webinarium dotyczy Ankietera, zmian w architekturze i modelu danych, wykonanych i planowanych na najbliższą przyszłość. Spotkanie jest skierowane do osób, które wdrażają i konfigurują system Ankieter na uczelni - raczej dla super administratorów niż administratorów i zdecydowanie NIE dla końcowych użytkowników.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 15 marca 2021 w godz. 10:00-11:00.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w portalu w części dostępnej po zalogowaniu.

Data dodania: 2021-02-04 20:27

Kolejne webinarium z cyklu Poznaj USOS planujemy na 22 lutego 2021, w godz. 10-13. Przedstawimy nowe i przypomnimy stare możliwości Archiwum Prac Dyplomowych. Pokażemy jak w pełni elektronicznie przeprowadzić proces dyplomowania studenta, od zatwierdzenia tematu pracy do przeprowadzenia zdalnego egzaminu i przygotowania zdalnie protokołu z egzaminu.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w portalu w części dostępnej po zalogowaniu.

Data dodania: 2021-01-30 09:29

W trakcie webinarium chcemy zaprezentować Państwu nowy moduł, osadzony w USOSadm w Javie, do obsługi elektronicznych KOOS-ów. Moduł jest już dostępny w przekazanej na uczelnie wersji USOS. Pokażemy typowe scenariusze obsługi KOOS i zadania użytkowników. Jest też dokumentacja.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 1 lutego w godz. 10:00-13:00.

Prosimy o rejestrowanie się na webinarium w Ankieterze (nie będziemy potwierdzać rejestracji mailowo).

Więcej informacji (harmonogram, nagranie ze spotkania) znajdą Państwo w portalu na stronach dostępnych po zalogowaniu.

Dziękujemy za udział w webinarium! Uczestniczyło w nim 180 osób.

Data dodania: 2021-01-18 15:53

Webinarium jest przeznaczone dla tych uczelni, które chciałyby po raz pierwszy przeprowadzić rekrutacje w systemie IRK2 i są zainteresowane poznaniem głównych funkcjonalności systemu. Postaramy się pokazać typowe scenariusze, odpowiedzieć na pytania, wyjaśnić wątpliwości. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Webinarium odbędzie się zdalnie, na platformie ZOOM, 27 stycznia w godz. 10:00-13:00.

Więcej informacji (harmonogram, nagranie ze spotkania) znajdą Państwo w portalu na stronie dostępnej po zalogowaniu.

Utworzyliśmy też wątek w redmine, do którego można wpisywać sugestie dotyczące zagadnień do omówienia lub konkretne pytania: https://redmine.usos.edu.pl/issues/29035.

Dziękujemy za udział w webinarium! Uczestniczyło w nim 145 osób.

Data dodania: 2021-01-03 20:26

Mariusz Czerniak z UMK, jak co roku, przygotował dane statystyczne na temat USOS - procentowy udział studentów i uczelni USOS-owych, w różnych przekrojach. Dane pochodzą z 31 grudnia 2019 roku, gdyż zestawienie oparto na statystykach GUS, a GUS ogłasza je z pewnym opóźnieniem. Wtedy było 66 uczelni z USOS, teraz (grudzień 2020) jest już 71. Te liczby robią wrażenie. Jest nas z każdym rokiem coraz więcej. Krótkie podsumowanie:

  • 60% studentów uczelni publicznych studiuje w uczelniach z systemem USOS,
  • 39% uczelni publicznych korzysta z systemu USOS do obsługi toku studiów,
  • 10 uczelni z 11-tu największych (powyżej 20 tysięcy studentów) korzysta z systemu USOS,
  • 34% studentów uczelni publicznych było rekrutowanych za pomocą aplikacji IRK.

Zachęcam do lektury.

Data dodania: 2021-01-02 18:11

Również mobilny USOS w wersji na system Android został po raz drugi przedstawiony do audytu. Aktualny raport (z dnia 8.12.2020) jest dostępny w Redmine. Uzyskaliśmy wynik końcowy 10 (na 10), potwierdzający zgodność aplikacji z wymaganiami WCAG 2.0/2.1. Audyt wersji iOS trwa. W ramach wątku #28676 do USOSweb w module Mobilny USOS trafi deklaracja dostępności, która zostanie następnie podlinkowana z aplikacji i ze sklepu Google Play.

Data dodania: 2021-01-02 10:22

Kontynuujemy przyjazną współpracę z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy BON wykonali ponownie audyt dostępności serwisu rekrutacyjnego IRK2. Aktualny raport (z dnia 23.12.2020) jest dostępny w Redmine. Uzyskaliśmy wynik końcowy 9,8 (na 10), potwierdzający zgodność IRK2 z wymaganiami WCAG 2.0/2.1. Gorące podziękowania należą się pracownikom BON (pod wodzą Pana Jacka Rymkiewicza) oraz Adamowi, który wprowadzał zmiany w życie. W ramach wątku #25618 do IRK2 została dodana strona dostępności serwisu (por. art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz. U. poz. 848) - każda uczelnia będzie musiała dostosować ją do własnych potrzeb.